Bestyrelse

Ifølge Flügger vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsenssammensætning tilstræbes, at tre medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

2016_Karl

Formand
Carl Trock

Født 1954, indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Combiplate AB og Lilleheden A/S. Bestyrelsesformand i bl.a. TODO A/S og Pasta Du Nord Aps.

Kvalifikationer:
Solid ledelseserfaring fra store, internationale koncerner indenfor byggematerialeindustrien som landechef og CEO i bl.a. Schneider Electric, Lauritz Knudsen A/S og Ruko A/S, samt som medlem af koncernledelsen af ASSA ABLOY AB. Bred brancheerfaring bl.a. fra en årrække som formand for DI Byggematerialer.

2016_Sune

Næstformand
Sune Schnack

Født 1990, indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Andre hverv:
Management Consultant, Strategy & Operations i Rambøll Danmark A/S.

Kvalifikationer:
Uddannet Cand.merc.fir. Har et indgående kendskab til Flügger grundet sin familiære tilknytning. Storaktionær i SUS 2013 ApS (Flügger Holding).

2016_Michael_Mortensen

Bestyrelsesmedlem
Michael Mortensen

Født 1972, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:
Indehaver af Ejendomsselskabet CASA A/S og hovedaktionær i CASA A/S.

Kvalifikationer: 
Kender Flüggers marked i Danmark. Besidder iværksætterinitiativ; er med CASA A/S kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2015. Opbygget
og solgt HusCompagniet (FM-Søkjær) A/S. 

2016_Mie_

Bestyrelsesmedlem
Mie Krog

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:
Indehaver af rådgivningsvirksomheden Vimavima. Bestyrelsesmedlem i Plantorama, Dansk Bolig Byg, Altan.dk, Chromaviso og Republica.

Kvalifikationer: 
Har et godt kendskab til retailmarkedet inden for livstilsprodukter samt branding og E-commerce. Har tidligere arbejdet som Brand Director i LEGO, Marketingdirektør i JYSK og Retail- og Marketingdirektør i IDdesign. 

2016_Elina

Medarbejderrepræsentant
Elina Pedersen

Indtrådt i Flügger bestyrelse 2015.

Store Manager i København Nordvest/Svanevej.

Kompetencer: Godt kendskab til butiksdrift i Flügger Farver kæden - bredt netværk i butikkerne og på hovedkontoret.

2016_Villy

Medarbejderrepræsentant
Villy Jessen

Indtrådt i Flügger bestyrelse 2015.

Store Manager i Charlottenlund/Hellerup.

Kompetencer: Bred erfaring inden for Flügger. Har arbejdet aktivt med salg, marketing, strategi og ledelse - både med direkte eksport og med datterselskaber i Island, Kina og Polen.