Bestyrelse

Ifølge Flügger vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

2016_Karl

Formand
Carl Trock

Født 1954, indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Combiplate AB og Lilleheden A/S. Bestyrelsesformand i bl.a. TODO A/S og Pasta Du Nord Aps.

Kvalifikationer:
Solid ledelseserfaring fra store, internationale koncerner indenfor byggematerialeindustrien som landechef og CEO i bl.a. Schneider Electric, Lauritz Knudsen A/S og Ruko A/S, samt som medlem af koncernledelsen af ASSA ABLOY AB.

2016_Sune

Næstformand
Sune Schnack

Født 1990, indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Andre hverv:
Management Consultant, Strategy & Operations i Rambøll Danmark A/S.

Kvalifikationer:
Uddannet Cand.merc.fir. Har et indgående kendskab til Flügger grundet sin familiære tilknytning. Storaktionær i SUS 2013 ApS (Flügger Holding).

2016_Michael_Mortensen

Bestyrelsesmedlem
Michael Mortensen

Født 1972, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:
Indehaver af Ejendomsselskabet CASA A/S og aktionær i CASA A/S.

Kvalifikationer: 
Kender Flüggers marked i Danmark. Besidder iværksætterinitiativ; er med CASA A/S kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2015. Opbygget
og solgt HusCompagniet (FM-Søkjær) A/S. 

2016_Mie_

Bestyrelsesmedlem
Mie Krog

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:
Indehaver af rådgivningsvirksomheden Vimavima. Bestyrelsesmedlem i Plantorama, Dansk Bolig Byg, Altan.dk, Chromaviso og Republica.

Kvalifikationer: 
Har et godt kendskab til retailmarkedet inden for livstilsprodukter samt branding og E-commerce. Har tidligere arbejdet som Brand Director i LEGO, Marketingdirektør i JYSK og Retail- og Marketingdirektør i IDdesign. 

2016_Elina

Medarbejderrepræsentant
Elina Pedersen

Indtrådt i Flügger bestyrelse 2015.

Store Manager i København Nordvest/Svanevej.

Kompetencer: Godt kendskab til butiksdrift i Flügger Farver kæden - bredt netværk i butikkerne og på hovedkontoret.

2016_Villy

Medarbejderrepræsentant
Villy Jessen

Indtrådt i Flügger bestyrelse 2015.

Store Manager i Charlottenlund.

Kompetencer: Bred erfaring inden for Flügger. Har arbejdet aktivt med salg, marketing, strategi og ledelse - både med direkte eksport og med datterselskaber i Island, Kina og Polen.