Bestyrelse

Ifølge Flügger vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

Bestyrelsens revisionsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et revisionsudvalg, der har fire møder årligt og består af følgende medlemmer:
  • Charlotte Strand (formand for revisionsudvalget)
  • Carl Trock
Revisionsudvalgets formål er primært at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overvåge overholdelse af gældende lovgivning, standarder og andre forskrifter for børsnoterede selskaber vedrørende regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af finansiel rapportering.

2016_Karl

Formand
Carl Trock

Født 1954, indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Combiplate AB og Lilleheden A/S. Bestyrelsesformand i bl.a. TODO A/S og Pasta Du Nord Aps.

Kvalifikationer:
Solid ledelseserfaring fra store, internationale koncerner indenfor byggematerialeindustrien som landechef og CEO i bl.a. Schneider Electric, Lauritz Knudsen A/S og Ruko A/S, samt som medlem af koncernledelsen af ASSA ABLOY AB.

2016_Michael_Mortensen

Næstformand
Michael Mortensen

Født 1972, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:
Indehaver af Ejendomsselskabet CASA A/S og aktionær i CASA A/S.

Kvalifikationer: 
Kender Flüggers marked i Danmark. Besidder iværksætterinitiativ; er med CASA A/S kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2015. Opbygget
og solgt HusCompagniet (FM-Søkjær) A/S. 

2016_Mie_

Bestyrelsesmedlem
Mie Krog

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:
Indehaver af rådgivningsvirksomheden Vimavima. Bestyrelsesmedlem i Plantorama, Dansk Bolig Byg, Altan.dk, Chromaviso og Republica.

Kvalifikationer: 
Har et godt kendskab til retailmarkedet inden for livstilsprodukter samt branding og E-commerce. Har tidligere arbejdet som Brand Director i LEGO, Marketingdirektør i JYSK og Retail- og Marketingdirektør i IDdesign. 

2017_Charlotte

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Strand

Født 1961, indtrådt i bestyrelsen i 2017.

Andre ledelseshverv:
Senior Vice President, CFO i Dong Energy Wind Power. Bestyrelsesmedlem Per Aarsleff A/S, ledelseshverv i 1 datterselskab og næstformand i bestyrelsen for DONG VE A/S, samt ledelseshverv i 1 datterselskab.

Kvalifikationer:
Flere års erfaring som CFO i DONG Energy Wind Power og herfra også erfaring som ansvarlig for Governance og Compliance.

2017martin_johansen

Medarbejderrepræsentant
Martin Johansen

Indtrådt i Flügger bestyrelse i 2017.

Maintenance Technician i Kolding.

Kompetencer: Stort kendskab til produktion og lager i Kolding - Arbejder med indkøb, optimering og vedligeholdelse af maskiner og procesanlæg.

2016_Villy

Medarbejderrepræsentant
Villy Jessen

Indtrådt i Flügger bestyrelse 2015.

Store Manager i Charlottenlund.

Kompetencer: Bred erfaring inden for Flügger. Har arbejdet aktivt med salg, marketing, strategi og ledelse - både med direkte eksport og med datterselskaber i Island, Kina og Polen.