Bestyrelse

Ifølge Flügger group A/S' vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger group er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Flügger group har nedsat et revisionsudvalg, der har fire møder årligt og består af følgende medlemmer:
  • Charlotte Strand (formand, uafhængigt bestyrelsesmedlem, særlige kvalifikationer bl.a. som følge af flere års erfaring som CFO)
  • Carl Trock (uafhængigt bestyrelsesmedlem)
Revisionsudvalgets formål er primært at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overvåge overholdelse af gældende lovgivning, standarder og andre forskrifter for børsnoterede selskaber vedrørende regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af finansiel rapportering, samt vurdere behovet for intern revision.

Læs hele udvalget kommissorium her

Nominerings- og vederlagsudvalg

Bestyrelsen i Flügger group har nedsat et samlet nominerings- og vederlagsudvalg, der har mindst ét møde årligt og består af følgende medlemmer:
  • Ulf Schnack (formand, direktør)
  • Carl Trock (uafhængigt bestyrelsesmedlem)
  • Michael Mortensen (uafhængigt bestyrelsesmedlem)
Nominerings- og vederlagsudvalget har til formål at indstille og anbefale kandidater til bestyrelsen, bidrage til at sikre en sammensætning i overensstemmelse med nærmere fastsatte kriterier, samt sikre overholdelsen af vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, og komme med forslag til vederlag til bestyrelse og direktion.

Læs hele udvalget kommissorium her

Carl_2019

Formand
Carl Trock

Født 1954, indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i bl.a. TODO A/S og SKANDI-BO A/S.

Kvalifikationer:
Solid ledelseserfaring fra store, internationale koncerner indenfor byggematerialeindustrien som landechef og CEO i bl.a. Schneider Electric, Lauritz Knudsen A/S og Ruko A/S, samt som medlem af koncernledelsen af ASSA ABLOY AB.

Michael_Mortensen_2019

Næstformand
Michael Mortensen

Født 1972, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesformand i bl.a. Ejendomsselskabet CASA A/S og bestyrelsesmedlem i bl.a. M.M 26 Holding A/S og Torvehallerne A/S.

Kvalifikationer: 
Kender Flüggers marked i Danmark. Besidder iværksætterinitiativ; er med CASA A/S kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2015. Har opbygget
og solgt HusCompagniet (FM-Søkjær) A/S. 

Mie2_2019

Bestyrelsesmedlem
Mie Krog

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesformand i bl.a. Kenatur A/S. Bestyrelsesmedlem i bl.a. Plantorama Holding A/S, Chromaviso A/S og Republica A/S.

Kvalifikationer: 
Har et godt kendskab til retailmarkedet inden for livstilsprodukter samt branding og e-commerce. Har tidligere arbejdet som Brand Director i LEGO, Marketingdirektør i JYSK og Retail- og Marketingdirektør i IDdesign. 

Charlotte_2019

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Strand

Født 1961, indtrådt i bestyrelsen i 2017.

Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i PostNord AB, Per Aarsleff A/S og Per Aaarsleff Holding A/S.

Kvalifikationer:
Flere års erfaring som CFO i DONG Energy Wind Power og herfra også erfaring som ansvarlig for Governance og Compliance.

Berit

Medarbejderrepræsentant
Berit List Lassen

Født 1964, indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Store Manager i Horsens.

Kvalifikationer:
Stor erfaring inden for Flügger gennem 37 års ansættelse. Ledererfaring samt stort produktkendskab, og et indgående kendskab til drift af butikkerne, salg og marketing.

Tomas

Medarbejderrepræsentant
Tomas Larsen

Født 1969, indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Transport Manager på hovedkontoret i Rødovre.

Kvalifikationer:
Bred forretningsmæssig indsigt, mere end 25 års erfaring i arbejdet med forsyningskæder og et indgående kendskab til distributions- og transportmarkedet.