Aktiekapital og ejerforhold

Flügger aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier. A-aktierne har ti stemmer pr. aktie à 20 DKK, og B-aktierne har en stemme pr. aktie à 20 DKK.

Det er kun Flügger B-aktier, som er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under fondskoden DK0010218189 med kortnavn FLUG B. Marketmaker på aktien er Danske Bank.

Ultimo regnskabsåret 2022/23 var der registreret 1.938 aktionærer i selskabets ejerbog, som tilsammen ejede 97,4 % af aktiekapitalen og 99,1 % af stemmerne. Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde 0,1% af aktiekapitalen. De er stemmeløse iflg. Selskabsloven og værdisat til 0 DKK.

 

Ejerstruktur pr. 30.04.2024 - Flügger group A/S

Antal Aktier Procent Stemmer Procent
A-aktier 590.625 19,7% 5.906.250 71,0%
B-aktier 2.405.907 80,2% 2.405.907 28,9%
B-aktier i selskabet1 3.468 0,1% 3.468 0,04%
I alt 3.000.000 100,0% 8.315.625 100,0%

 

Storaktionærer (>5%) Aktier Procent Stemmer Procent
Susan Schnack 150.069 5,0% 150.069 1,8%
Bettina Antitsch Mortensen2 851.487 28,4% 851.487 10,2%
Ulf og Sune Schnack3 1.354.101 45,1% 6.669.726 80,2%
I alt 2.355.657 78,5% 7.671.282 92,2%

1 Stemmeret kan ikke udøves for selskabets beholdning af egne aktier.

2 M+ II A/S ejer 851.487 stk. B-aktier i Flügger group A/S. Bettina Antitsch Mortensen har bestemmende indflydelse i M+ II A/S.

3 Ulf og Sune Schnack (far og søn) ejer tilsammen 1.354.101 stk. Flügger aktier, hvoraf 590.625 stk. A-aktier samt 720.610 stk. B-aktier er placeret i SUS 2013 ApS (Flügger Holding).