Interessent- og IR-politik

Formål 

Flügger har vedtaget en Interessent- og Investor Relation-politik, som har til formål at fastlægge de overordnede rammer for  interessent- og Investor Relation-aktiviteter i Flügger.

Formålet med interessent- og IR-aktiviteterne er at give markedsdeltagerne et realistisk og ajourført billede af Flügger som investeringsmål. 

Dette sikres gennem et højt og troværdigt informationsniveau, som skal give nuværende og potentielle investorer, presse og analytikere faktuel, relevant og forståelig information om koncernens forretningsmæssige og økonomiske resultater.

Aktiviteter

Interessent- og IR-aktiviteterne består i dialog med aktiemarkedet gennem selskabsmeddelelser, besvarelse af konkrete henvender samt på generalforsamlingen. Generelt tilstræbes en kommunikation, som er let tilgængelig, proaktiv og åben. 

Flügger overholder den til enhver tid gældende lovgivning og de oplysningsregler, der gælder for selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, omxgroup.com. 

Stilleperiode

Selskabet afstår normalt fra at gennemføre uddybende samtaler de sidste fire uger op til offentliggørelse af de i finanskalenderen planlagte selskabsmeddelelser med resultatudvikling eller andre kursfølsomme oplysninger. 

Relevante links

1

Corporate Governance


Klik her
2

Selskabsmeddelelser


Klik her