Miljø og kvalitet

Flügger er på en omfattende rejse med henblik på at være en miljø-og energivenlig producent af malervarer.

Rejsen startede i 1970’erne, hvor Flügger byggede en ny fabrik i Kolding, som alene var indrettet på at producere miljøvenlige, vandige malinger. En del af rejsen gik med at udskifte tungmetalholdige farvestoffer ud med nye, som stadig skulle være kulørfaste og kunne tåle udendørs anvendelse. I 2005 blev produktionen i Danmark og Sverige ISO 14001 certificeret, i 2011 kom certificeringen af tapetproduktionen i Polen, og senest certificeringen af malingproduktionen i Kina i 2012.

De senere år har fokus været på biocider, som i visse situationer kan være allergifremmende. I Flügger er vi på forkant med udviklingen, og de fleste produkter til indendørs brug har Ecolabel, som er brugernes objektive mål for, hvorvidt der kan være sundhedsfare ved at anvende produktet.

Flügger har fokus på at mærke og deklarere vores produkter, så vores kunder kan være sikre på, hvad vores produkter indeholder - også når dette kræver mere information, end lovgivingen foreskriver. Flügger har desuden skærpet sine egne krav til, hvor meget MI selskabets produkter må indeholde.

Ud over miljørigtige produkter og produktionsmetoder, har Flügger fokus på kundetilfredshed opnået ved hjælp af stor faglighed og produkter af høj kvalitet. I 2017 blev Flüggers kvalitetsledelsessystem certificeret i henhold til ISO9001:2015 med afsæt i følgende politik.

Kvalitets- og miljøpolitik

Flügger udvikler, producerer og sælger innovative malingsløsninger til såvel professionelle som private kunder.

Vores strategi understreger vores ansvar for at udvikle og vedligeholde en social og sund økonomisk virksomhed.

For at imødegå dette ansvar vil Flügger:

  • Overholde love og regelsæt i de lande, hvor vi er repræsenterede
  • Opretholde en høj etisk standard i henhold til Flüggers Code of Conduct
  • Arbejde med en åben attitude overfor de, som er påvirkede af Flüggers aktiviteter
  • Reagere på henvendelser fra eksterne interessenter og kommunikere med alle parter på en sober måde

Ledelse

Kvalitet og miljø er hovedfokusområder for Flügger, og vi arbejder kontinuerligt med optimeringer og forbedringer på alle niveauer af organisationen.

Vores ledelsesprioriteringer er:

  • Høj kvalitet, miljøvenlige og primært vandbaserede egenproducerede produkter
  • Kunders sundhed ved opretholdelse af produktgodkendelser gennem frivillige ordninger som Ecolabel, Svanen m.v.
  • Optimeringer gennem projekter der øger kundetilfredsheden
  • Projekter, der over tid vil reducere den miljømæssige belastning fra produkter og processer
  • Involvering af medarbejdere, udvalgte leverandører og relevante interessenter i disse prioriterede projekter
  • Kontinuerlig forbedring af produktionsprocesser ved hjælp af LEAN principper

Relevante links

1

Corporate Governance


Klik her
2

Krav til samarbejdspartnere


Klik her