At arbejde i Flügger

Flügger er en jordnær og uformel arbejdsplads, hvor ambitionerne er høje – både i forhold til vores produkter, men også i forhold til det, vi hver især bringer til bordet som medarbejdere.

Det er vigtigt for os, at du som medarbejder kontinuerligt udvikler dig og det, du kan. Vores medarbejdere udgør kernen i Flügger og er afgørende for vores succes. Vi forventer derfor, at du er i stand til ikke kun at spotte muligheder, men også at handle på dem. Og her er dit eksterne netværk ligeså vigtigt at bringe i spil som det interne. Ja, vi har bestemt høje forventninger, men vi stoler på, at du kan indfri dem og tager ansvar, for når du vokser, så vokser Flügger.

Politik for mangfoldighed

I Flügger tror vi på, at en mangfoldig arbejdsplads og et inkluderende arbejdsmiljø er et aktiv for vores arbejdsplads. I Flügger anerkender vi vores medarbejderes forskelligheder. Vi tror på, at mangfoldige teams, herunder ledelsesgrupper, arbejder mere innovativt, træffer bedre beslutninger og bidrager til nytænkning, samtidig med at rummelighed og tolerance blandt medarbejderne fremmes.

Læs vores mangfoldighedspolitik her.

Relevante links

1

Karriere i Flügger


Klik her
2

Værdier


Klik her
3

Karriereportal


Klik her