Historien om Flügger

Flügger blev grundlagt i 1783 i Hamborg, og har eksisteret i Danmark siden 1890.


2021: Flügger - Ny ledelse

Sune Schnack, søn af Ulf Schnack, tiltrådte 1. april 2021 som administrerende direktør, da Jimmi Mortensen valgte at fratræde stillingen.

Efter markant øget salg i regnskabsårets første halvår og fortsat styrket omsætning i de efterfølgende måneder, opjusterer Flügger i februar forventningerne til top- og bundlinje for regnskabsåret 2020/21 for fjerde gang. Forventningerne til indtjeningen hæves til 215-235 mio. DKK, svarende til en EBIT-margin i niveauet 10-11%, hvilket er tæt på en fordobling af de oprindeligt udmeldte forventninger i juni 2020. Samtidig opjusteres forventningerne til omsætningen til niveauet 2.100 – 2.150 mio. DKK.

2020: Flügger opjusterer finansielle forventninger tre gange og lancerer opdateret strategi

Verden rammes af coronapandemien, som skaber usikkerhed om både adgang til råvarer, indkøbsmønstre, forholdene for detail osv. Flügger oplever dog markant øget kundetrafik – specielt på det danske og svenske marked -  med stigning i salget til både private og professionelle. Samtidig styrkes koncernens indtjening væsentligt. De positive resultater skyldes flere faktorer, herunder stigning i antallet af renoveringsprojekter igangsat under COVID-19-pandemien, positiv påvirkning fra opkøbet af malingproducenten Unicell i november 2019, samt effektiv omkostningsstyring. Flügger opjusterer derfor forventningerne til både omsætning og indtjening for regnskabsåret 2020/21 i både august, oktober og november 2020. Forventningerne til indtjeningen hæves fra ~120 mio. DKK til 200-215 mio. DKK, svarende til en stigning i EBIT-margin fra ~6% til ~10%, hvilket er tæt på en fordobling af de oprindeligt udmeldte forventninger i juni 2020. Samtidig opjusteres forventningerne til omsætningen til niveauet 2.050-2.080 mio. DKK – fra oprindeligt ~2 mia. DKK.

I sommeren 2020 lancerer ledelsen i Flügger strategien Going Green. Strategien består af seks fokusområder, der skal skabe grundlaget for yderligere vækst, og for at Flügger fortsat kan investere i nye værdiskabende tiltag til gavn for både kunder, aktionærer og medarbejdere. Derudover har Flügger, som en del af strategien, sat mål for bæredygtighed på både kort og længere sigt.

2019: Flügger køber aktiemajoriteten i malingproducenten Unicell

Flügger indgik i november 2019 aftale om køb af 60% af aktierne i Unicell Poland Sp. z.o.o., som er en malingproducent med hovedkontor i Wasilków, Polen. Størstedelen af Unicells produkter afsættes til forhandlere, byggemarkeder og øvrige detailhandlere. Selskabet beskæftiger cirka 200 medarbejdere og omsætter for cirka 145 mio. kroner årligt.

2017: Flügger lancerer ny strategi og nye værdier

I efteråret 2017 lancerer ledelsen i Flügger strategien Securing the Legacy og værdierne Team, Time og Trust. Fokus er på at skabe profitabel vækst samt effektivitet – uden at gå på kompromis med virksomhedens DNA og den kvalitet, passion og kreativitet, der er oparbejdet gennem generationer. Allerede det første år efter lanceringen af strategien bærer initiativerne frugt, og resultaterne afspejles på bundlinjen, der styrkes.

2014: Flügger - Ny ledelse

I foråret 2014 tiltrådte ny administrerende direktør, som trods højt ambitionsniveau oplevede en stagnerende omsætning og stærkt faldende indtjening primært på grund af problemer med nyt IT-system i 2015. I august 2016 tiltrådte Jimmi Mortensen som ny CEO, og igangsatte oprydning i interne processer samt konsolidering af butiksnet og sortiment. 

2010: Flügger efter finanskrisen 

Forretningsåret 2009/10 overraskede positivt. Nettoomsætningen dykkede kun med nogle få procent, og EBIT blev godt 100 millioner kroner mod en forventning på det halve. På denne baggrund valgte koncernen igen at fortsætte strategien med organisk vækst etableret ved udvidelse af butiksnettet i såvel Skandinavien som i Polen og Tjekkiet. En svag salgsudvikling i Danmark, som traditionelt har været koncernens cash cow, væsentligt øgede råvareomkostninger samt væsentligt øgede distributionsomkostninger bevirkede imidlertid, at forventningerne til bundlinjen – det vil sige EBIT – de senere år ikke er blevet indfriet trods en positiv salgsudvikling. 

2007: Flügger satser internationalt 

Der bliver lagt en strategi i 2007 frem mod 2010, som indebærer en fortsættelse af udbygningen af antallet af Flügger farver butikker i Skandinavien. Parallelt hermed satses på Polen samt Kina. Disse markeder skal bære væksten den dag, koncernen har nået sine mål i Skandinavien. Som det fremgår af følgende, blev forventningerne indfriet på den korte bane, det vil sige indtil finanskrisen ramte koncernen i årsskiftet 2008/09. 

2004: Flügger satser på organisk vækst 

Efter nogle år med tilfredsstillende indtjening, men med stagnerende nettoomsætning, blev det besluttet igen at prioritere toplinjen. Selskabet valgte at købe den førende malevareproducent i Island og prioriterede udbygningen af Flügger farver kæden, primært i Norge og Sverige. Strategien for de kommende tre år, det vil sige frem til 2007, indfriede de lagte forventninger.

1999: Flügger prioriterer bundlinjen 

I forretningsåret 1998/99 gik det mindre godt for koncernen. Toplinjen – det vil sige nettoomsætningen – dykkede med cirka 2% til 1.012 millioner kroner, og bundlinjen – det vil sige primært driftsresultat EBIT – tog ligeledes et dyk til 30 millioner kroner. Der blev i konsekvens af denne udvikling lagt en strategi: Koncernens lønsomhed skulle reetableres, som det fremgår af udviklingen de følgende år. 

1994: Flügger satser på Skandinavien 

I årsskiftet 1993/94 købes Sveriges tredjestørste farvefabrik, HP Färg & Kemi AB, som siden har skiftet navn til Flügger AB. HP’s norske selskab blev fusioneret med Flügger Norge, og det danske datterselskab PP Mester Maling fortsætter som selvstændigt selskab i koncernen. De følgende år satser Flügger koncernen på at blive en af de dominerende udbydere af bygningsmaling i Skandinavien. I Norge erhverves en mindre farvehandlerkæde. I Danmark erhverves en nordjysk grossist, og i Sverige erhverves AdeKema, producent af rengøringsmidler. Koncernen vælger at udbygge det svenske centrallager tæt på Göteborg med 11.500 pallepladser. 

1983: Flügger bliver børsnoteret 

En planlagt børsintroduktion af Flügger i 1978 må på grund af en alvorlig brand i selskabets fabrik i Kolding udskydes til 1983. Introduktionskursen var 875 kroner per aktie, svarende til 52 kroner per aktie i dag, når der tages højde for udstedelse af fondsaktier samt ændret stykstørrelse siden børsintroduktionen.

Med provenu fra børsintroduktionen – 42 millioner kroner – diversificerer Flügger. Danmarks største tapetfabrik, Fiona i Faaborg, bliver erhvervet, og Danmarks eneste producent af sandpapir, Dragon i Maribo, bliver ligeledes en del af koncernen. I Sverige erhverves Stiwex pensel- og maleværktøjsproducent samt Fobo børstefabrik. 

1975: Flügger starter salg til private 

Flügger var indtil 1975 kendt som malerfagets leverandør. Salg til private var ikke del af forretningen. Men i 1974, året efter den første økonomiske krise, oplevede malerfaget og Flügger en dramatisk nedtur, som resulterede i, at man sammen startede butikskæden “Flügger farver” 

1970: Flügger bygger ny fabrik 

I løbet af 60’erne blev grunden i Rødovre fuldt udbygget, så etableringen af en ny fabrik i 1970 i Kolding var nødvendig. Flügger valgte, at det nye produktionsanlæg alene var projekteret til at fremstille vandig, miljøvenlig bygningsmaling. I 1970 blev Flügger omdannet til aktieselskab med næste generation, sønnen Ulf Schnack, som adm. direktør. Aktiekapitalen svarende til egenkapitalen androg en million kroner. 

1958: Flügger starter produktion 

1. april 1958 flyttede virksomheden fra Københavns centrum til ny fabrik og administrationsbygning i Rødovre. Det var Ulf Schnack, der som 22-årig nyuddannet kemiingeniør stod for udvikling og produktion af bygningsmaling i malermesterkvalitet. 

1948: Flügger bliver danskejet 

Efter anden verdenskrig blev al tysk ejendom i Danmark beslaglagt af den danske stat som krigsskadeerstatning. Efter nogle år valgte staten ved et kommisariesalg at afhænde virksomheden. Det blev Michael Schnack, selskabets danske chef, som med støtte fra fire større malerfirmaer erhvervede selskabet.

1890: Flügger starter i Danmark 

1. november 1890 oprettede det tyske moderselskab filial i Danmark. Det skete efter, at moderselskabet i Hamburg havde etableret et salg til malermestre i Danmark, som man ønskede at give lokal service.

1783: Flügger starter i Hamburg

I 1783 grundlagde Daniel Flügger selskabet. Sønnen, Joachim Daniel Flügger, overtog firmaet i 1816 og førte det videre i sit navn: J. D. Flügger, Farben & Lackfabrik, Hamburg. Selskabet blev drevet af fire generationer fra familien Flügger frem til en frivillig likvidation i 1973.

Historien om Flügger

Relevante links

1

Brands


Klik her
2

Fakta om Flügger


Klik her