Historien om Flügger

Flügger blev grundlagt i 1783 i Hamborg, og har eksisteret i Danmark siden 1890.


2020: Flügger lancerer opdateret strategi: Going Green

I sommeren 2020 lancerer ledelsen i Flügger strategien Going Green. Strategien består af seks fokusområder, der skal skabe grundlaget for yderligere vækst, og for at Flügger fortsat kan investere i nye værdiskabende tiltag til gavn for både kunder, aktionærer og medarbejdere. Derudover har Flügger, som en del af strategien, sat mål for bæredygtighed på både kort og længere sigt.
2019/20: Salg 1.895 millioner kroner – EBIT 83 millioner kroner – 1.624 medarbejdere.

2017: Flügger lancerer ny strategi og nye værdier

I efteråret 2017 lancerer ledelsen i Flügger strategien Securing the Legacy og værdierne Team, Time og Trust. Fokus er på at skabe profitabel vækst samt effektivitet – uden at gå på kompromis med virksomhedens DNA og den kvalitet, passion og kreativitet, der er oparbejdet gennem generationer. Allerede det første år efter lanceringen af strategien bærer initiativerne frugt, og resultaterne afspejles på bundlinjen, der styrkes.
2016/17: Salg 1.849 millioner kroner – EBIT 44 millioner kroner – 1.533 medarbejdere.
2017/18: Salg 1.818 millioner kroner – EBIT 58 millioner kroner – 1.486 medarbejdere.
2018/19: Salg 1.824 millioner kroner - EBIT 41 millioner kroner - 1.481 medarbejdere.

2014: Flügger - ny ledelse

I foråret 2014 tiltrådte ny administrerende direktør, som trods højt ambitionsniveau oplevede en stagnerende omsætning og stærkt faldende indtjening primært på grund af problemer med nyt IT-system i 2015. I august 2016 tiltrådte Jimmi Mortensen som ny CEO, og igangsatte oprydning i interne processer samt konsolidering af butiksnet og sortiment. 
2014/15: Salg 1.833 millioner kroner – EBIT 65 millioner kroner – 1.575 medarbejdere.
2015/16: Salg 1.850 millioner kroner – EBIT 21 millioner kroner – 1.550 medarbejdere.

2010: Flügger efter finanskrisen 

Forretningsåret 2009/10 overraskede positivt. Nettoomsætningen dykkede kun med nogle få procent, og EBIT blev godt 100 millioner kroner mod en forventning på det halve. På denne baggrund valgte koncernen igen at fortsætte strategien med organisk vækst etableret ved udvidelse af butiksnettet i såvel Skandinavien som i Polen og Tjekkiet. En svag salgsudvikling i Danmark, som traditionelt har været koncernens cash cow, væsentligt øgede råvareomkostninger samt væsentligt øgede distributionsomkostninger bevirkede imidlertid, at forventningerne til bundlinjen – det vil sige EBIT – de senere år ikke er blevet indfriet trods en positiv salgsudvikling. 
2010/11: Salg 1.591 millioner kroner – EBIT 85 millioner kroner – 1.540 medarbejdere. 
2011/12: Salg 1.760 millioner kroner – EBIT 40 millioner kroner – 1.650 medarbejdere.
2012/13: Salg 1.874 millioner kroner – EBIT 68 millioner kroner – 1.625 medarbejdere.
2013/14: Salg 1.924 millioner kroner – EBIT 88 millioner kroner – 1.572 medarbejdere.

2007: Flügger satser internationalt 

Der bliver lagt en strategi i 2007 frem mod 2010, som indebærer en fortsættelse af udbygningen af antallet af Flügger farver butikker i Skandinavien. Parallelt hermed satses på Polen samt Kina. Disse markeder skal bære væksten den dag, koncernen har nået sine mål i Skandinavien. Som det fremgår af følgende, blev forventningerne indfriet på den korte bane, det vil sige indtil finanskrisen ramte koncernen i årsskiftet 2008/09. 
2007/08: Salg 1.555 millioner kroner – EBIT 140 millioner kroner – 1.390 medarbejdere. 
2008/09: Salg 1.504 millioner kroner – EBIT 56 millioner kroner – 1.467 medarbejdere. 
2009/10: Salg 1.447 millioner kroner – EBIT 106 millioner kroner – 1.444 medarbejdere.

2004: Flügger satser på organisk vækst 

Efter nogle år med tilfredsstillende indtjening, men med stagnerende nettoomsætning, blev det besluttet igen at prioritere toplinjen. Selskabet valgte at købe den førende malevareproducent i Island og prioriterede udbygningen af Flügger farver kæden, primært i Norge og Sverige. Strategien for de kommende 3 år, det vil sige frem til 2007, indfriede de lagte forventninger.
2004/05: Salg 1.199 millioner kroner – EBIT 123 millioner kroner – 1.137 medarbejdere. 
2005/06: Salg 1.342 millioner kroner – EBIT 136 millioner kroner – 1.206 medarbejdere. 
2006/07: Salg 1.449 millioner kroner – EBIT 133 millioner kroner – 1.302 medarbejdere.

1999: Flügger prioriterer bundlinjen 

I forretningsåret 1998/99 gik det mindre godt for koncernen. Toplinjen – det vil sige nettoomsætningen – dykkede med cirka 2% til 1.012 millioner kroner, og bundlinjen – det vil sige primært driftsresultat EBIT – tog ligeledes et dyk til 30 millioner kroner. Der blev i konsekvens af denne udvikling lagt en strategi: Koncernens lønsomhed skulle reetableres, som det fremgår af udviklingen de følgende år. 
1999/00: Salg 1.058 millioner kroner – EBIT 49 millioner kroner – 1.048 medarbejdere. 
2001/02: Salg 1.056 millioner kroner – EBIT 91 millioner kroner – 1.015 medarbejdere. 
2003/04: Salg 1.111 millioner kroner – EBIT 122 millioner kroner – 1.007 medarbejdere.

1994: Flügger satser på Skandinavien 

I årsskiftet 1993/94 købes Sveriges tredjestørste farvefabrik, HP Färg & Kemi AB, som siden har skiftet navn til Flügger AB. HP’s norske selskab blev fusioneret med Flügger Norge, og det danske datterselskab PP Mester Maling fortsætter som selvstændigt selskab i koncernen. De følgende år satser Flügger koncernen på at blive en af de dominerende udbydere af bygningsmaling i Skandinavien. I Norge erhverves en mindre farvehandlerkæde. I Danmark erhverves en nordjysk grossist, og i Sverige erhverves AdeKema, producent af rengøringsmidler. Koncernen vælger at udbygge det svenske centrallager tæt på Göteborg med 11.500 pallepladser. 
1997/98: Salg 1.035 millioner kroner – EBIT 50 millioner kroner – 1.056 medarbejdere.

1983: Flügger bliver børsnoteret 

En planlagt børsintroduktion af Flügger i 1978 må på grund af en alvorlig brand i selskabets fabrik i Kolding udskydes til 1983. Introduktionskursen var 875 kroner per aktie, svarende til 52 kroner per aktie i dag, når der tages højde for udstedelse af fondsaktier samt ændret stykstørrelse siden børsintroduktionen.

Med provenu fra børsintroduktionen – 42 millioner kroner – diversificerer Flügger. Danmarks største tapetfabrik, Fiona i Faaborg, bliver erhvervet, og Danmarks eneste producent af sandpapir, Dragon i Maribo, bliver ligeledes en del af koncernen. I Sverige erhverves Stiwex pensel- og maleværktøjsproducent samt Fobo børstefabrik. 
1984/85: Salg 289 millioner kroner – 415 medarbejdere. 
1990/91: Salg 515 millioner kroner – 556 medarbejdere.

1975: Flügger starter salg til private 

Flügger var indtil 1975 kendt som malerfagets leverandør. Salg til private var ikke del af forretningen. Men i 1974, året efter den første økonomiske krise, oplevede malerfaget og Flügger en dramatisk nedtur, som resulterede i, at man sammen startede butikskæden “Flügger farver” 
1975/76: Salg 97 millioner kroner – 206 medarbejdere.

1970: Flügger bygger ny fabrik 

I løbet af 60’erne blev grunden i Rødovre fuldt udbygget, så etableringen af en ny fabrik i 1970 i Kolding var nødvendig. Flügger valgte, at det nye produktionsanlæg alene var projekteret til at fremstille vandig, miljøvenlig bygningsmaling. I 1970 blev Flügger omdannet til aktieselskab med næste generation, sønnen Ulf Schnack, som adm. direktør. Aktiekapitalen svarende til egenkapitalen androg en million kroner. 
1970: Salg 33 millioner kroner – 175 medarbejdere.

1958: Flügger starter produktion 

1. april 1958 flyttede virksomheden fra Københavns centrum til ny fabrik og administrationsbygning i Rødovre. Det var Ulf Schnack, der som 22-årig nyuddannet kemiingeniør stod for udvikling og produktion af bygningsmaling i malermesterkvalitet. 
1958: Salg 3.4 millioner kroner – 31 medarbejdere.

1948: Flügger bliver danskejet 

Efter anden verdenskrig blev al tysk ejendom i Danmark beslaglagt af den danske stat som krigsskadeerstatning. Efter nogle år valgte staten ved et kommisariesalg at afhænde virksomheden. Det blev Michael Schnack, selskabets danske chef, som med støtte fra 4 større malerfirmaer erhvervede selskabet. 
1948: Salg 2.4 millioner kroner – 20 medarbejdere.

1890: Flügger starter i Danmark 

1. november 1890 oprettede det tyske moderselskab filial i Danmark. Det skete efter, at moderselskabet i Hamburg havde etableret et salg til malermestre i Danmark, som man ønskede at give lokal service.

1783: Flügger starter i Hamburg

I 1783 grundlagde Daniel Flügger selskabet. Sønnen, Joachim Daniel Flügger, overtog firmaet i 1816 og førte det videre i sit navn: J. D. Flügger, Farben & Lackfabrik, Hamburg. Selskabet blev drevet af fire generationer fra familien Flügger frem til en frivillig likvidation i 1973.

Historien om Flügger

Relevante links

1

Brands


Klik her
2

Fakta om Flügger


Klik her