Bestyrelse

Ifølge Flüggers vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et revisionsudvalg, der har fire møder årligt og består af følgende medlemmer:

  • Charlotte Strand (formand, uafhængigt bestyrelsesmedlem, særlige kvalifikationer bl.a. som følge af flere års erfaring som CFO)
  • Jimmi Mortensen

Revisionsudvalgets formål er primært at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overvåge overholdelse af gældende lovgivning, standarder og andre forskrifter for børsnoterede selskaber vedrørende regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af finansiel rapportering, samt vurdere behovet for intern revision.

Læs hele udvalget kommissorium her

Nominerings- og vederlagsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et samlet nominerings- og vederlagsudvalg, der har mindst ét møde årligt og består af følgende medlemmer:

  • Ulf Schnack (formand, direktør)
  • Michael Mortensen (uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Nominerings- og vederlagsudvalget har til formål at indstille og anbefale kandidater til bestyrelsen, bidrage til at sikre en sammensætning i overensstemmelse med nærmere fastsatte kriterier, samt sikre overholdelsen af vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, og komme med forslag til vederlag til bestyrelse og direktion.

Læs hele udvalgets kommissorium her

1
Formand

Michael Mortensen

Formand

Født 1972, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesformand i bl.a. Ejendomsselskabet CASA A/S, Hybel Danmark A/S, Select Development A/S og Won Holding ApS.

Kvalifikationer: 

Kender Flüggers marked i Danmark. Besidder iværksætterinitiativ; er med CASA A/S kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2015. Opbygget og solgt HusCompagniet (FM-Søkjær) A/S.

2
Næstformand

Jimmi Mortensen

Næstformand

Født 1974, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Andre ledelseshverv:

Adm. direktør i Actona Company A/S (fra april 2021). Bestyrelsesmedlem i Carl Ras A/S og Dansk Industri, samt næstformand i bestyrelsen i Rosendahl Design Group A/S.

Kvalifikationer: 

Indgående kendskab til Flügger bl.a. gennem sit hverv som CEO i Flügger group A/S fra 2016-2021.

3
Bestyrelsesmedlem

Mie Krog

Bestyrelsesmedlem

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Andre ledelseshverv: 

Bestyrelsesformand i bl.a. Kentaur A/S, Allstyles A/S og Y-Connection Group A/S og bestyrelsesmedlem i bl.a. Plantorama Holding A/S, Chromaviso A/S og Republica A/S. Ejer af Vimavima.

Kvalifikationer: 

Har et godt kendskab til retailmarkedet inden for livstilsprodukter samt branding og e-commerce. Har tidligere arbejdet som Brand Director i LEGO, Marketingdirektør i JYSK og Retail- og Marketingdirektør i IDdesign.

4
Bestyrelsesmedlem

Charlotte Strand

Bestyrelsesmedlem

Født 1961, indtrådt i bestyrelsen i 2017. 

Andre ledelseshverv: 

Bestyrelsesmedlem i PostNord AB, Per Aarsleff A/S, Per Aaarsleff Holding A/S og Climeon AB.

Kvalifikationer: 

Flere års erfaring som CFO i DONG Energy Wind Power og herfra også erfaring som ansvarlig for Governance og Compliance.

5
Medarbejderrepræsentant

Berit List Lassen

Medarbejderrepræsentant

Født 1964, indtrådt i bestyrelsen i 2019.

Store Manager i Flügger farver, Horsens.

Kvalifikationer:

Stor erfaring inden for Flügger gennem 37 års ansættelse. Ledererfaring samt stort produktkendskab, og et indgående kendskab til drift af butikkerne, salg og marketing.

6
Medarbejderrepræsentant

Martin Johansen

Medarbejderrepræsentant

Født 1973, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Maintenance Technician på vores fabrik i Kolding.

Kvalifikationer:

Stort kendskab til produktion og lager i Kolding - Arbejder med indkøb, optimering og vedligeholdelse af maskiner og procesanlæg.