Bestyrelse

Ifølge Flüggers vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejdervalgte. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.

Bestyrelsen består af:

 • Peter Korsholm (formand) – generalforsamlingsvalgt (uafhængigt bestyrelsesmedlem)
 • Jimmi King Mortensen (næstformand) – generalforsamlingsvalgt
 • Kim Balle – generalforsamlingsvalgt (uafhængigt bestyrelsesmedlem)
 • Bettina Antitsch Mortensen – generalforsamlingsvalgt
 • Dorthe Laursen – medarbejderrepræsentant
 • Mikkel Boelskifte – medarbejderrepræsentant

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et revisionsudvalg, der har fire møder årligt og består af følgende medlemmer:

 • Kim Balle (formand, uafhængigt bestyrelsesmedlem)
 • Jimmi King Mortensen

Revisionsudvalgets formål er primært at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overvåge overholdelse af gældende lovgivning, standarder og andre forskrifter for børsnoterede selskaber vedrørende regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af finansiel rapportering, samt vurdere behovet for intern revision.

Læs hele udvalgets kommissorium her.

Nominerings- og vederlagsudvalg

Bestyrelsen i Flügger har nedsat et samlet nominerings- og vederlagsudvalg, der har mindst ét møde årligt og består af følgende medlemmer:

 • Ulf Schnack (formand, direktør)
 • Peter Korsholm
 • Kim Balle

Nominerings- og vederlagsudvalget har til formål at indstille og anbefale kandidater til bestyrelsen, bidrage til at sikre en sammensætning i overensstemmelse med nærmere fastsatte kriterier, samt sikre overholdelsen af vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, og komme med forslag til vederlag til bestyrelse og direktion.

Læs hele udvalgets kommissorium her.

1
Formand, uafhængig

Peter Korsholm, formand, uafhængig

Født 1971, indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Kvalifikationer: Erfaring med logistik og e-handel bl.a. fra bestyrelsesarbejde og investering i Lomax A/S og Unisport A/S samt specifikt logistik fra GDL Transport AB og DANX A/S Group. Omfattende erfaring inden for M&A fra sin tid som partner i og chef for EQT Partners Denmark samt fra private investeringer. Dertil erfaring med regnskabsrapportering, risikostyring og kapitalmarkeder fra stilling som kon- cernøkonomidirektør i AAK AB og bestyrelses- medlem og Audit and Risk Committee-medlem i Ørsted A/S.

Omfattende kendskab til bæredygtighedsarbejdet og den grønne omstilling gennem sin post som bestyrelsesmedlem i Ørsted A/S og Too Good To Go koncernen samt desuden som tidligere bestyrelsesmedlem i RGS Nordic A/S.

Uddannelse: MBA fra Insead, MSc Økonome- tri og matematisk økonomi fra London School of Economics, BA Økonomi fra Københavns Universitet.

Beholdning af Flügger-aktier: Togula ApS har 50.000 stk.

Andre ledelseshverv: Administrerende direktør: DSVM Invest A/S, DSV Miljø Group A/S, Togula ApS og Totalleverancer Sverige AB. Bestyrelsesformand: Too Good To Go Holding ApS, Too Good to Go ApS, Nymølle Stenindustrier A/S, Lion Danmark I ApS og to helejede datterselskaber af Lion Danmark I

ApS (Lomax-koncernen) samt United Fintech. Bestyrelsesmedlem: Ørsted A/S, DSVM Invest A/S og ni helejede datterselskaber samt Bella Group A/S og to helejede datterselskaber.

2
Næstformand

Jimmi King Mortensen, næstformand, ikke-uafhængig

Født 1974, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Kvalifikationer: Indgående kendskab til Flügger bl.a. gennem sit hverv, som CEO i Flügger group A/S fra 2016-2021. +20 års C-level erfaring fra kommercielle & CEO positioner i større internationale koncerner.

Gennem sit hverv som CEO i Actona Group stort kendskab til miljømæssig bæredygtighed qua Actonas Science Based Target initiative verificerede reduktionsmål.

Uddannelse: MBA Henley Business School. Harvard, Stanford & INSEAD Executive Pro- gramme, HD-A Aarhus Universitet.

Beholdning af Flügger aktier: 4.261 stk.

Andre ledelseshverv: CEO i Actona Group A/S (fra april 2021). Bestyrelsesformand i Sits sp. Z.o.o., Bestyrelsesformand i Liewood A/S, Bestyrelsesmedlem i Mads Eg Damgaards Familiefond samt MEDF Holding A/S.

3
Bestyrelsesmedlem

Bettina Antitsch Mortensen, ikke-uafhængig

Født 1978, indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Kvalifikationer: Har gennem sit ejerskab og le- delseshverv i M+ koncernen, der blandt andet omfatter Hybel og M+ Ejendomme, stor markedsindsigt i bygge- og ejendomsbranchen. Har samtidig en bred juridisk erfaring med baggrund som erhvervsadvokat samt efterfølgende langvarig karriere som forsvarsadvokat med møderet for Højesteret.

Gennem Bettinna Antitsch Mortensens mangeårige hverv i bygge- og ejendomsbranchen har hun oparbejdet erfaring inden for især de dokumentationskrav, der ligger i forbindelse med byggeri.

Uddannelse: Cand.jur., Uddannet advokat med møderet for Højesteret, Advokat (H), CBS Executive bestyrelsesuddannelse.

Beholdning af Flügger aktier: M+ II A/S har 851.487 stk. (storaktionær)

Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i M+ Invest A/S samt syv datterselskaber, M+ Ejendomme A/S samt seks datterselskaber, M+ II A/S, Hybel Danmark A/S samt fem datterselskaber, Stenhøj Husene Holding A/S samt fire datterselskaber, MPP Holding I A/S samt fire datterselskaber og Won Holding ApS samt et datterselskab. Bestyrelsesmedlem i fire dat- terselskaber til M+ Invest A/S, ti associerede selskaber til M+ Invest A/S samt Ejendomsselskabet Houmannsgade ApS. Direktør i F.M. 16 Holding ApS, FM 09 Holding ApS, Hybel M.K.P. Holding ApS, Hybel M. S. Holding ApS, RM 07 Holding ApS samt FRB 20 Holding ApS.

4

Kim Balle, uafhængig

Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2021.

Kvalifikationer: Har gennem sin mangeårige erfaring fra ledende poster i dansk erhvervsliv arbejdet med bl.a. økonomistyring, Governan- ce & Compliance, Corporate Strategy, M&A, IT & Business Transformation, BI & Artificial Intelligence samt forretningsudvikling.

I sin rolle som CFO i Torm har Kim Balle over de seneste år arbejde indgående med implementeringen af blande andet CSRD og EU Taxonomien og derudover det generelle kommercielle og operationelle arbejde med bæredygtighed i virksomheden.

Uddannelse: Bankuddannet, HD-F Aarhus Universitet, Executive MBA Copenhagen Business School, Harvard & Oxford University Executive Programmes, IMD Executive programmes samt  Cyber Security program ved Copenhagen Business School.

Beholdning af Flügger aktier: 0 stk.

Andre ledelseshverv: Chief Financial Officer i TORM A/S. Formand for bestyrelsen i TORM A/S og TORM Fonden samt medlem af bestyrelsen i Nordea Invest, Lind Capital A/S og Liewood A/S. Desuden direktør i Kim Balle Holding ApS.

5
Medarbejderrepræsentant

Dorthe Laursen

Medarbejderrepræsentant

Født 1963, indtrådt i bestyrelsen i 2023.

Payroll og ER Lead i People, Communications & Culture.

Kvalifikationer: Stor erfaring inden for Flügger med ansættelse i Payroll og HR siden 1986. Dorthe har indsigt og forståelse for hvorledes nye tiltag og arbejdsprocesser påvirker organisationen.

Beholdning af Flügger aktier: 30 stk.

6
Medarbejderrepræsentant

Mikkel Boelskifte

Medarbejderrepræsentant. 

Født 1983, indtrådt i bestyrelsen i 2023.

Country Manager for Flügger Danmark og PP professional paint

Kvalifikationer: Stort kendskab til forretningen som helhed igennem mange års erfaring i flere forskellige stillinger bla. Regional Manager - Flügger, Sales Manager Professional - PP professional paint og senest Country Manager
for Flügger Danmark og PP professional paint.

Beholdning af Flügger aktier: 107 stk.