Brug af siden

Denne hjemmeside skal betragtes som en introduktion til og oplysning om de aktiviteter Flügger group A/S og tilhørende selskaber har.

Denne disclaimer bedes læst, inden der gøres brug af hjemmesiden. Ved brug af hjemmesiden accepterer du betingelserne i denne disclaimer.

Betingelser
Du må benytte materiale på denne hjemmeside til ikke-kommerciel, personlig brug, såfremt du respekterer og ikke ændrer på de rettigheder, som tilhører Flügger group A/S, det være sig copyright, varemærker eller andre rettigheder, som hjemmesiden indeholder. Du må ikke kopiere, reproducere, offentliggøre, opbevare, sende eller uddele indholdet på hjemmesiden, hverken i tekst, billeder, på bånd eller video med henblik på offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation, uden foregående skriftlig tilladelse fra Flügger group A/S.

Varemærker og logoer, der findes på vores hjemmeside, tilhører Flügger group A/S. Intet indhold på nærværende hjemmeside skal fortolkes, som om der underforstået er givet tilladelse til på nogen måde at benytte varemærker som er vist på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Flügger group A/S.

Indholdet af denne hjemmeside tilhører Flügger group A/S, og er beskyttet af ophavsretslovgivningen.

Alle bemærkninger og materiale, sendt til denne hjemmeside eller til Flügger group A/S herom, vil blive betragtet som frit tilgængeligt og må bruges uden begrænsninger og betaling fra Flügger group A/S og skal betragtes som tilhørende Flügger group A/S.

Flügger group A/S er ikke ansvarlig for hverken tab eller skade, hvad enten den er påført direkte, indirekte eller hændeligt, opstået ved adgangen til eller brugen af information på denne hjemmeside, herunder dens pålidelighed. Det samme gælder for sider denne hjemmeside er linket til. Begrænsningen gælder tillige for skade som følge af virus på computerudstyr.

Flügger group A/S frasiger sig enhver kontrol med eller tilhørsforhold til hjemmesider,  som nærværende side er linket til.

Informationen på denne hjemmeside stiles til rådighed uden nogen form for garanti. Hjemmesiden er kun tænkt som generel information. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at oplysningerne ikke er komplette eller nøjagtige eller ikke imødekommer dine behov.

Nærværende disclaimer og indholdet på vores hjemmeside er undergivet dansk ret uden hensyn til internationale privatretlige regler, og enhver tvist i henhold vores disclaimer skal, hvis den ikke kan blive løst i mindelighed, være undergivet værneting i København.