Strategi

Flügger lancerede strategien 'Going Green' i sommeren 2020.

Den opdaterede strategi skal sikre fortsat fremdrift og udvikle Flügger i en bæredygtig retning, både i forretningsmæssig og miljømæssig forstand.

Strategien består af seks fokusområder, som er afgørende for, at Flügger lykkes med at skabe yderligere vækst, og fortsat kan investere i nye værdiskabende tiltag til gavn for vores kunder, aktionærer og medarbejdere. Strategien indeholder desuden mål for bæredygtighed på både kort og længere sigt.

Flügger vil frem mod 2030 arbejde mod en CO2-neutral produktion, at bruge 75% genanvendt plastik i vores emballage samt at producere 100% bæredygtig maling, som er mærket med enten internationalt eller nordisk ecolabel.