Årsresultat 2019/20: Flügger leverer solid vækst og fordobler indtjeningen

Regnskabsåret 2019/20 byder på fremgang trods global usikkerhed grundet COVID-19. Flügger leverer 4% vækst i omsætningen og mere end fordobler indtjeningen fra 41 mio. DKK til 83 mio. DKK, svarende til en EBIT-margin på 4,4%.

Jimmi Mortensen, CEO:

”Foråret 2020 har været uforudsigeligt, ikke kun for Flügger, men for hele verden. For Flügger har effekterne af COVID-19 påvirket vores markeder i både positiv og negativ retning i 4. kvartal, dvs. månederne februar-april 2020. Vi har i 4. kvartal oplevet stigende efterspørgsel specielt i Danmark, hvor omsætningen steg med 28%, og til dels i Sverige, hvor omsætningen steg med 6%. Danmark og Sverige udgør tilsammen mere end 60% af vores omsætning. Modsat har den tidlige nedlukning af vores forhandlernet i Kina og væsentlig begrænset forbrugeraktivitet i Polen påvirket vores omsætning negativt. I Norge har den voldsomme devaluering af den norske krone ligeledes haft en negativ påvirkning på vores omsætning. Samlet set leverer vi i 4. kvartal en organisk vækst på 10%, hvilket vi er yderst tilfredse med, de usikre markedsforhold taget i betragtning.

I regnskabsåret 2019/20 har vi intensiveret vores effektiviseringsprogram, hvilket betyder, at vi i dag står med en tilpasset og bæredygtig butiksportefølje og en stærkere platform for at skabe profitabel vækst. I 2019/20 har vi lukket 16% af vores egne butikker og udbygget franchisenetværket med 7% flere butikker. Samlet set har vi i strategiperioden lukket mere end hver femte egen butik. Vi arbejder tillige løbende på at optimere vores produktion, distribution, indkøb og administrative funktioner, og disse initiativer har allerede haft en positiv påvirkning på koncernens indtjening, som det er lykkedes os mere end at fordoble.”

  • Omsætningen blev 1.895 mio. DKK mod 1.824 mio. DKK året før, svarende til 4% vækst. Den positive udvikling kom primært fra Polen, hvor omsætningen steg med 38%, påvirket af købet af Unicell, og 5% vækst i omsætningen i Danmark. Sverige, Norge samt salg til andre lande oplevede et fald i omsætningen på hhv. -2%, -9% og -10%, blandt andet påvirket af COVID-19 og kraftigt faldende norsk valutakurs
  • EBIT blev mere end fordoblet til 83 mio. DKK fra 41 mio. DKK året før, svarende til en EBIT-margin på 4,4%
  • Købet af aktiemajoriteten i den polske malingproducent, Unicell, i november 2019, har bidraget med 62 mio. DKK til omsætningen
  • Målet om, gennem effektiviseringsprogrammet, at nedbringe koncernens omkostninger med +60 mio. DKK årligt, når besparelserne var fuldt indfasede i 2020/21, er allerede opnået i regnskabsåret 2019/20
  • Flügger har udarbejdet opdateret strategi frem mod 2023/24. Koncernens langsigtede pejlemærke er at nå en omsætning på 2,5 mia. DKK og en EBIT-margin på +6% i 2023/24. Flügger forventer, at størstedelen af væksten skal skabes gennem yderligere opkøb, der styrker koncernens position i Central- og Østeuropa.
  • I regnskabsåret 2020/21 forventes en omsætning i niveauet 2 mia. DKK og EBIT-margin i niveauet 6%.