Et år med gradvis normalisering, frasalg og ny strategi

For regnskabsåret 2023/24 bar indtjeningen fortsat præg af høje priser på råvarer, energi og transport navnlig ved årets begyndelse. En gradvis normalisering af omkostninger, kombineret med gennemførte prisstigninger, har dog styrket marginen hen over året, selvom byggebranchen i Norden stadig har været under pres, og de gennemførte prisstigninger kun delvist har kunnet kompensere for omkostningsudviklingen de seneste år.

  • Omsætningen blev således 2.208 mio. DKK mod 2.130 mio. DKK året før, svarende til 4% vækst og lidt over de udmeldte opdaterede forventninger på 2.100 - 2.200 mio. DKK oplyst den 10. november 2023.

  • Driftsresultatet (EBIT) på 68 mio. DKK var på niveau med de oprindelig udmeldte forventninger, og det foreløbige resultat oplyst den 13. maj 2024.
  • En væsentlig begivenhed i året var frasalget af Eskaro Group AB, som blandt andet bestod af gruppens russiske aktiviteter. I forbindelse med transaktionen øgede Flügger sin ejerandel i Eskaro Ukraine fra 70% til 80%, mens alle andre selskaber og aktiviteter i Eskaro blev frasolgt.
  • Regnskabsåret markerede også afslutningen på Flüggers hidtidige strategiperiode og begyndelsen på en ny. Flüggers nye strategi, Flügger Organic, er kort omtalt i regnskabet og vil blive uddybet i forbindelse med Flüggers generalforsamling den 21. august 2024.
  • For det kommende regnskabsår 2024/25 forventes en omsætning i niveauet 2.200 – 2.400 mio. DKK, baseret på forventningen om, at aktiviteten på markederne i Norden er uændret til svagt stigende, medens der fortsat er voksende aktivitet i de østeuropæiske markeder og eksporten generelt.
  • EBIT forventes i niveauet 75-95 mio. DKK og dermed forbedret i forhold til regnskabsåret 2023/24, hvilket primært skyldes normaliserede marginer og igangsatte initiativer fra den nye strategi med effekt hen over året.

CEO i Flügger group A/S, Sune Schnack, udtaler:

”Årets resultater viser, at vi er på rette vej, til trods for at navnlig malerne i Norden har oplevet markant nedgang i aktiviteten de senere år, og vi har været igennem en periode med signifikante omkostningsstigninger. Jeg er derfor glad for, at Flügger har formået at styrke sin position på tværs af vores markeder, og dermed står stærkt, når der atter er fremgang i markedsaktiviteten. På Flüggers internationale markeder har vi desuden oplevet en generel fremgang i såvel eksport som vores egne butikker.”

Ny strategi for Flügger: ‘Flügger Organic – Delivering sustainable value’

Sune Schnack fortsætter:

“Det er vores DNA at være en stærk partner for den professionelle maler og medskaber af en grønnere malingindustri. Gennem vores seneste strategiperiode har vi investeret i nye fabrikker og indhentet værdifulde erfaringer fra vores markeder uden for Norden samt testet forskellige forretningsmodeller. Det har gjort os klar til at vokse organisk ved at skalere vores velafprøvede modeller internationalt, udvide vores markedspotentiale overfor det professionelle segment samt simplificere andre dele af forretningen. Alt sammen med et stærkt fokus på Flüggers kernekunde, den professionelle maler. Det er essensen i Flügger Organic.”

Fremover vil selskabet udarbejde og offentliggøre kvartalsmeddelelser i stedet for kvartalsrapporter for henholdsvis 1. og 3. kvartal. Selskabets finanskalender er opdateret på flugger.com/investor/finanskalender.

Yderligere spørgsmål

Casper Paggio Hansson Felt, Communications Manager i Flügger group A/S

Tlf. +45 27 53 28 99 / cafel@flugger.com


Vær venligst opmærksom på, at den officielle årsrapport er udarbejdet efter ESEF-forordningen og vedhæftet i en zip fil. En uofficiel kopi af årsrapporten er ligeledes vedhæftet i en pdf-udgave.Hent rapport