Delårsrapport, 1. kvartal 2021/22: Flügger fastholder momentum

Flügger group A/S leverer i 1. kvartal af det forskudte regnskabsår 2021/22 en omsætning på 736 mio. DKK mod 629 mio. DKK i samme periode året før. Det svarer til en stigning på 17%. Reguleret for opkøb og valutaeffekter blev væksten - 4%, en normalisering fra sidste års meget høje salg til privat kunder. EBIT ender på niveau med samme periode året før.

Omsætningen steg med 17% i 1. kvartal – fra 629 mio. DKK til 736 mio. DKK. Det var Polen og opkøbet af Eskaro, som bidrog med mersalget sammenlignet med samme periode året før. Reguleret for opkøb og valutaeffekter blev væksten -4%, en normalisering fra sidste års meget høje salg til konsumenter. Vi mærker, at mange private kunder er på vej tilbage på arbejdspladserne i takt med COVID-19 er på retur.

Købet af Eskaro er faldet på plads, og koncernen kan se frem til mersalg i Østeuropa i kraft af stigende aktivitet inden for byggeriet.

Den 25. juni 2021 erhvervede koncernen nethandelsvirksomheden Malgodt.dk – der med en omsætning på 30 mio. DKK er førende i Skandinavien inden for salg af maling på nettet.

Som følge af normaliseringen af konsumentsalget kombineret med stigende omkostninger til råvarer og transport, stagnerede koncernens indtjening (EBIT) på 124 mio. DKK i 1. kvartal på niveau med året før, som i øvrigt var det bedste kvartalsresultat Flügger nogensinde havde realiseret.

Koncernens produktion har i første halvdel af kalenderåret 2021 været udsat for store udfordringer på grund af ustabilitet hos råvareleverandørerne og kraftig stigende råvarepriser.

Produktionen har i 1. kvartal, i overensstemmelse med Going Green strategien, lukket ned for produktionen af opløsningsmiddelbaseret maling, som er blevet erstattet af vandige/miljøvenlige produkter.

Koncernens produktion af maling i Bollebygd, Sverige, er lukket. I stedet er der etableret en helt ny fabrik til fremstilling af sandspartelmasse, som de senere år er blevet en af koncernens store varegrupper.

CEO, Sune Schnack udtaler:

”Første kvartal i vores regnskabsperiode 2021/22 har på mange måder været tilfredsstillende på både top- og bundlinje. Vi begynder at se en normalisering efter COVID-19, hvilket blandt andet har betydet lavere salg i både egne butikker, franchise og DIY. På bundlinjen ender vi på niveau med samme kvartal året før primært drevet af mindre trafik fra private kunder og vigende udendørssalg. Men med vores opkøb, en fortsat vækst i Polen samt stigende aktivitet hos vores professionelle kunder ender toplinjen 17% over året før, som var det bedste nogensinde. Som resten af markedet ser vi stadig ind i en række COVID-19 relaterede udfordringer i form af knaphed på råvarer, stigende kostpriser og transportudfordringer, hvilket vi forventer vil fortsætte et stykke tid endnu. Det seneste kvartal har vi iværksat en række initiativer relateret til vores Going Green strategi – eksempelvis opkøbet af Eskaro og Malgodt.dk. Vi vil i de kommende kvartaler fortsætte eksekveringen af vores Going Green strategi, som vi er overbeviste om vil sikre, at vi indfrier vores finansielle mål.”

Hent rapport