Flügger leverer markant vækst og mere end tredobler bundlinjen

Flügger leverer et stærkt resultat i 1.-3. kvartal af regnskabsåret 2020/21. Omsætningen i regnskabsårets første ni måneder steg med 17% til 1.612 mio. DKK, mens indtjeningen steg fra 58 mio. DKK til 200 mio. DKK, svarende til 245% i forhold til samme periode året før.

COVID-19 og den afledte stigning i kundetrafikken fortsatte i regnskabsårets tredje kvartal med at påvirke Flüggers salg og indtjening positivt. Den øgede efterspørgsel har primært været drevet af private kunder og mindre erhvervsdrivende i Danmark og Sverige. Til trods for perioder med nedlukning af detailhandlen steg koncernens omsætning sammenlagt med 17% i regnskabsårets første ni måneder.

I Danmark (inkl. Island, Grønland og Færøerne) steg omsætningen i regnskabsårets første ni måneder med 16% sammenlignet med samme periode året før. Omsætningen i Sverige steg med 10%, mens omsætningen i Norge var stagnerende. I Polen steg omsætningen med 66%, hvor tilkøbte Unicell, som har udviklet sig særdeles positivt, bidrog med 8% til koncernens omsætning. Salg til ’Andre lande’ faldt med 5%.

Indtjeningen i regnskabsperiodens første ni måneder steg med 245% sammenlignet med året før. Resultaterne er positivt påvirket af øget kundetrafik, fortsat effekt af igangsatte effektiviseringer, positive bidrag fra tilkøbte Unicell samt markant reduktion i omkostninger til fx forretningsrejser under corona-nedlukningen.

Jimmi Mortensen, CEO, udtaler:

”Flügger er en sæsonpræget forretning, og 3. kvartal er historisk set tabsgivende. Det er derfor med stolthed, at vi for første gang i Flüggers historie er i stand til at levere et 3. kvartal med positivt driftsresultat.

En af årsagerne er, at virksomheden har arbejdet målrettet på at reducere omkostninger og skabe en skalerbar og bæredygtig forretningsmodel, der er bedre rustet til at modstå ændringer i markedsvilkårene. Derudover investerer vi cirka 200 mio. DKK i at modernisere og fremtidssikre vores produktion. Under pandemien har vores dygtige medarbejdere bevist, at vi er i stand til at opretholde en stabil og velfungerende produktion selv under usædvanlige og uforudsigelige vilkår.”

Hent rapport