Delårsrapport 3. kvartal 2021/22

Omsætningen voksede med 18% både for 3. kvartal og for de første ni måneder af regnskabsåret. Væksten var drevet af de seneste opkøb (Eskaro og Malgodt.dk). Reguleret for opkøb var væksten flad i 3. kvartal og -2% for de første ni måneder af regnskabsåret 2021/22. Omsætningen var præget af en normalisering af salget til konsumenter efter et højt salg i starten af COVID-19 pandemien.

Priserne på råvarer, energi og transport steg i 3. kvartal mere end forventet. Alene på råvarer har koncernen de første ni måneder oplevet stigninger på gennemsnitligt 20%. Udviklingen ser nu ud til at have stabiliseret sig på dette niveau.

EBIT endte i 3. kvartal på minus 39 mio. DKK. Det er normalt for koncernen, at 3. kvartal er tabsgivende. EBIT for de første 9 måneder blev 152 mio. DKK mod 200 mio. DKK året før, som var kraftigt hjulpet af øget konsumentsalg grundet COVID-19 pandemien.

Segment 3 (Eskaro) bidrog med EBIT -1 mio. DKK i de første 9 måneder af regnskabsåret, hvoraf 3. kvartal udgjorde -7 mio. DKK. Indtjeningen i Eskaro var i højere grad end ventet påvirket af de store prisstigninger på råvarer, hvor salgspriser og øvrige tiltag ikke kunne modvirke effekten på den korte bane.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine følges tæt, da den har stor betydning for gruppens tilstedeværelse i de berørte markeder. Konflikten har ikke påvirket regnskabstallene for 3. kvartal, men rammer de finansielle forventninger til segment 3 for resten af året.

Efter regnskabsperiodens udløb indgik koncernen aftale om at overtage en distributør af Flüggers produkter i Litauen med henblik på fuld integration i koncernen. Distributøren har 4 egne butikker og 21 forhandlere i Litauen.

CEO Sune Schnack udtaler:

”3. kvartal i vores forskudte regnskabsår 2021/22 har været præget af prisstigninger. De samlede  omkostningsstigninger har været kraftigere end forventet og er i øjeblikket kun delvist overført til markedet. Bruttomarginen forventes påvirket noget tid endnu, mens der arbejdes på en række initiativer fra bl.a. indkøb og R&D, som skal hjælpe marginen foruden øgede salgspriser. Samlet set lander vi en tilfredsstillende toplinje, som er med til at opretholde en god indtjening. Efter kvartalets udløb er situationen i Ukraine eskaleret, hvilket påvirker både vores medarbejdere og drift. Vi monitorerer situationen tæt, men den skaber en væsentlig usikkerhed omkring hele året for segment 3.”

Hent rapport