Flügger fortsætter vækstrejsen og fordobler indtjeningen

Flügger leverer et stærkt resultat i 2. kvartal af regnskabsåret 2020/21. Omsætningen i kvartalet steg med 16% til 549 mio. DKK, mens indtjeningen steg med 97% i forhold til samme periode året før.

Den øgede aktivitet i koncernens butikker fortsatte i regnskabsårets 2. kvartal, hvor omsætningen steg med 16% i 2. kvartal og 19% for 1. halvår. Cirka halvdelen af det øgede salg kommer fra  Unicell, som blev tilkøbt i november 2019, mens den anden halvdel primært kommer fra Danmark og Sverige, hvor private forbrugere i stor stil har igangsat renoveringsprojekter under COVID-19-pandemien. Salget til det professionelle segment har i perioden været på forventet niveau.

I Danmark (inkl. Island, Grønland og Færøerne) steg omsætningen i regnskabsårets 1. halvår med 15% sammenlignet med samme periode året før. Omsætningen i Sverige steg med 11%, mens omsætningen i Norge faldt med 2%. I Polen steg omsætningen med 94%, mens salget til andre lande, herunder Eksport og Kina, faldt med 7%. Omsætningen i Norge og Polen var påvirket af den negative udvikling i valutakurser, mens omsætningen i Polen var positivt påvirket af opkøbet af Unicell Polen.

Indtjeningen i 2. kvartal af regnskabsåret blev fordoblet fra 38 mio. DKK i samme periode året før til 76 mio. DKK. For 1. halvår steg indtjeningen fra 105 mio. DKK til 200 mio. DKK. Ud over den stigende aktivitet er resultaterne positivt påvirket af gennemførte effektiviseringer, udnyttelse af synergier mellem tilkøbte Unicell og koncernens øvrige aktiviteter.

Jimmi Mortensen, CEO, udtaler:

”Vi har leveret historisk stærke resultater, som udover COVID-19 er summen af flere faktorer: Vi har arbejdet målrettet på at reducere vores omkostninger og udnytte synergier, blandt andet mellem vores polske datterselskab Unicell og vores øvrige aktiviteter. Det betyder, at vi i dag står med en bæredygtig forretningsmodel, en sund underliggende drift, og muligheden for at kunne investere i yderligere væksttiltag.

I november indgik vi en aftale om køb af aktiemajoriteten i malingproducenten Eskaro, hvilket er en historisk milepæl for os. Med købet bevæger vi os ind på nye markeder i Østeuropa, hvor vi tror på fremtidig vækst, og fremover vil cirka en tredjedel af vores omsætning blive genereret i Østeuropa. Med opkøbet af Eskaro kommer vi et stort skridt nærmere vores finansielle målsætninger for 2023/24 om en omsætning på +2,5 mia. DKK og en EBIT på +8%.”

Hent rapport