Delårsrapport, 1. halvår 2021/22

Omsætningen steg med 20% drevet af opkøb, mens indtjeningen blev en anelse lavere end samme periode året før, negativt påvirket af råvareprisstigninger.

Flüggers omsætning i 2. kvartal steg med 20% sammenlignet med samme periode året før. Det primære driftsresultat (EBIT) endte lidt under forrige års rekordniveau med 67 mio. DKK i 2. kvartal mod 76 mio. DKK i samme periode året før. Samlet for første halvår blev EBIT 191 mio. DKK mod 200 mio. DKK i samme periode året før. Flügger forventer, at leveringsudfordringer og stigende råvarepriser vil fortsætte resten af det indeværende finansår og præciserer derfor forventningerne til EBIT for 2021/22 til 220-250 mio. DKK.

Omsætningen steg med 20% i 2. kvartal af regnskabsåret – fra 549 mio. DKK til 657 mio. DKK, og steg med 18% for 1. halvår 2021/22 – fra 1.178 mio. DKK til 1.393 mio. DKK. Stigningen i omsætningen blev drevet af de to seneste opkøb, Eskaro og Malgodt.dk. Reguleret for opkøb blev væksten 1% i 2. kvartal og uændret for 1. halvår 2021/22.

Når bortses fra de seneste opkøb, Eskaro og Malgodt, blev salget til konsumenter normaliseret, der året før var postivt påvirket af COVID19 situationen. Der var fortsat vækst i salget til de professionelle kunder på tværs af markeder.

I første halvår 2021/22 steg priserne på råvarer med gennemsnitligt 20% i forhold til samme periode året før, ligesom der var betydelige stigninger på emballage, transport og energi. Samtidigt oplevede industrien store leveringsudfordringer på flere råvarer, hvilket medførte, at en række produkter ikke kunne leveres til tiden.

Gruppens bruttomargin blev, som forventet, påvirket af lavere marginer fra tilkøbte Eskaro, kombineret med pres fra de stigende råvarepriser.

Seneste halvår var præget af væsentlige ombygninger i koncernens danske og svenske produktioner, hvor bl.a. en helt ny spartelfabrik tæt på Göteborg blev taget i brug.

Koncernens primære driftsresultat (EBIT) blev 67 mio. DKK i 2. kvartal mod 76 mio. DKK sidste år, mens EBIT for første halvår blev 191 mio. DKK mod 200 mio. DKK året før. Eskaro bidrog med EBIT på 6 mio. DKK i første halvår. Indtjeningen blev påvirket negativt af de store prisstigninger på råvarer, hvor salgspriser og øvrige tiltag ikke har kunne modvirke effekten fuldt ud på den korte bane.

CEO, Sune Schnack udtaler

”2. kvartal i vores regnskabsperiode 2021/22 har ligesom 1. kvartal været påvirket af globale Covid-19 relaterede forhold. I vores forsyningskæde var vi hårdt ramt af prisstigninger og knaphed på råvarer samt store udfordringer relateret til transport. På toplinjen lander vi samlet set 20% over samme periode forrige år, hvilket vi er tilfredse med. EBIT ender lidt under forrige års rekordniveau.

Vi forventer ovenstående tendenser vil fortsætte og indsnævrer derfor vores forventninger til driftsresultatet EBIT til 220-250 mio. DKK for helåret 2021/ 22. Efterspørgslen i Norden og Polen er fortsat stærk hos de professionelle kunder, hvorimod salget til private og DIY er ved at være normaliseret.

En tendens vi også ser indenfor vores segment 3 i Baltikum, Ukraine og Rusland, hvilket også påvirker top- og bundlinjen negativt.

Vi arbejder forsat med vores Going Green strategi, hvor vi senest har lanceret en ny vision og brandingplatform. Samtidig arbejder vi på en række nye spændende produktlanceringer, som vil ramme markedet i løbet af de kommende to kvartaler – dette er et led i vores femte strategiske initiativ omkring harmonisering af det generelle sortiment.”

Hent rapport