Årsresultat 2015/16: Svag vækst i et udfordrende finansår

Flügger A/S leverer 1% vækst i finansåret 2015/16, hvilket svarer til en omsætning på 1.850 mio. DKK og en EBIT på 21 mio. DKK. Forventningen er at levere en omsætning på 1,9 mia. DKK og en EBIT på 70 mio. DKK i finansåret 2016/17.

Salget i forretningsåret blev 1.850 mio. DKK kontra 1833 mio. DKK sidste år svarende til en fremgang på 1%. Eftervirkninger fra indførelsen af et nyt ERP-system i anden halvdel af forrige forretningsår påvirkede salg og indtjening negativt i første og andet kvartal af forretningsåret, og således valgte ledelsen i halvårsrapporten i december 2015 at nedjustere forventningerne til salget. Flügger har opereret med stort set normal drift i andet halvår, men det har ikke været muligt at kompensere for det tabte i første halvår, da andet halvår er koncernens lavsæson. De justerede forventninger var således et salg på cirka 1,8 mia. DKK og en EBIT på cirka 25 +/- 5 mio. DKK.

Med en nettoomsætning på 1.850 mio. DKK og en EBIT på 21 mio. DKK landede årsresultatet således som forventet. Med 4% ser vi en pæn salgsvækst i Danmark, mens salg uden for Skandinavien (primært Polen og Kina) leverer 10%, og Sverige leverer 0,5% vækst. I Norge falder salget med 12%, hvor markedet er præget af vigende efterspørgsel og faldende oliepris. Desuden er valutakursen med til at reducere omsætningen i danske kroner.

Vores forventninger til finansåret 2016/17 er at levere en omsætning på 1,9 mia. DKK og en EBIT på 70 mio. DKK.

Peter Røpke, CEO i Flügger A/S, udtaler: 

”Finansåret 2015/16 har været udfordrende for os, ikke mindst på grund af de veksler det har trukket, og de omkostninger vi har haft i forbindelse med implementeringen af et nyt ERP-system. Vi er ovre disse problemer nu og har betalt regningen, men det afspejler sig i vores helårsresultat, at det har været en oplevelse, der har kostet os dyrt. Vi ser nu frem til de næste to kvartaler, der er vores højsæson, og dermed giver os gode forudsætninger for at levere positive resultater. Ydermere har vi styrket både ledelsen og salgsledelsen i de enkelte lande, og dette forventer vi vil have en positiv effekt på vores forretning.”