Delårsrapport 1. halvår 2023/24

Delårsrapporten 1. halvår 2023/24 afspejler Flüggers resultater efter salget af Eskaro AB og forøgelsen af ejerandelen i Eskaro Ukraine i november 2023.

Omsætningen i den fortsættende aktivitet steg i 1. halvår med 2% sammenlignet med samme periode året før. I lokale valutaer steg omsætningen med 6%, mens udviklingen i valutakurser påvirkede negativt med 4%.

EBIT for den fortsættende aktivitet blev i 1. kvartal 106 mio. DKK mod 80 mio. DKK i samme periode året før. Resultatet blev positivt påvirket af salgsudviklingen og de forbedrede marginer fra stigninger i salgspriserne og svagt faldende råvarepriser.

EBIT forventes fortsat forbedret i forhold til regnskabsåret 2022/2023. Bruttomarginen forventes langsomt forbedret, når omkostninger til råvarer og energi reduceres.

CEO i Flügger, Sune Schnack udtaler:
”Særligt det nordiske marked har været påvirket den seneste periode, hvor branchetal indikerer volumenfald på mere end 10% i Norden. I det lys har vi klaret os bedre end markedet og forsætter med at tage markedsandele. På den korte bane forventer vi, at markedssituationen i Norden er uændret.”

Flügger solgte d. 10. november sine ejerandele af Eskaro-selskaberne i Rusland, Belarus, Estland, Letland og Finland. Frasalget omfattede ikke Eskaro Ukraine, hvori Flügger i stedet øgede sin ejerandel fra 70 % til 80 % ejerskab. Frasalget fandt sted efter regnskabsperiodens udløb, men blev som konsekvens af salget klassificeret som ophørende aktivitet i regnskabet.

”Frasalget af Eskaro Group AB betyder, at vi kan fokusere fuldt og helt på vores kerneforretning. Samtidig er jeg glad for, vi er i stand til at øge vores omsætning, hvilket i særlig grad gør sig gældende i Polen,” siger Sune Schnack og fortsætter:

Jeg er samtidig stolt af den innovationskraft, medarbejderne i Flügger besidder. Vi har lanceret et samlet vådrumssystem, der kun består af svanemærkede produkter og nedsætter malerens arbejdstid med en tredjedel. Samtidig har vi netop sat den første maling med den nordiske Astma-Allergimærkning på markedet.”

Der henvises til delårsrapporten.

Med venlig hilsen
Flügger group A/S

For yderligere information, kontakt:
Casper Paggio Hansson Felt
Tlf. +45 27 53 28 99
Mail: cafel@flugger.com