Delårsrapport, 1. kvartal 2019/20: Positiv udvikling i EBIT, men toplinjen er udfordret

Flügger group A/S leverer i første kvartal af det forskudte regnskabsår 2019/20 en omsætning på 514 mio. DKK, svarende til -3% målt i lokal valuta. Indtjeningen stiger i samme periode med 5 mio. DKK, fra 61 mio. DKK til 66 mio. DKK.

Forbedringen i indtjeningen skyldes primært effekten af initiativerne i koncernens effektiviseringsprogram. Programmet blev iværksat i efteråret 2018 og har medført en række engangsomkostninger til blandt andet tomgangshusleje, fratrædelsesgodtgørelser samt konsulentomkostninger, men effektiviseringerne, herunder konsolidering af butiksnet, strømlining af sortiment samt tilpasning af administrationen, begynder at have effekt. I kvartalet har initiativerne bidraget med besparelser på 13 mio. DKK, mens engangsomkostningerne i samme periode udgjorde 4 mio. DKK.  

I Danmark (inkl. Island, Grønland og Færøerne) falder omsætningen med 6% i lokal valuta sammenlignet med samme periode året før. Omsætningen i Sverige falder med 1%, mens omsætningen i Norge falder med 8% i lokal valuta. Den negative udvikling skyldes blandt andet et utilfredsstillende salg af udendørsprodukter i kvartalets første to måneder.  

I Polen stiger omsætningen i lokal valuta med 6%, mens salget til andre lande, herunder Eksport og Kina, stiger med 9%. 

Jimmi Mortensen, CEO, udtaler: 

”Et vigende salg af udendørsmaling i maj og juni har givet en udfordrende start på regnskabsåret. Det ses specielt på de nordiske markeder, som er præget af stagnation. I Polen samt på vores eksportmarkeder ser vi en moderat positiv vækst.

Vi begynder nu for alvor at se en positiv effekt af effektiviseringsprogrammet, som vi lancerede i efteråret 2018. I første kvartal har vi som følge af en række tiltag forbedret vores indtjening med 5 mio. DKK sammenlignet med året før. 

Vi vil i de kommende kvartaler intensivere eksekveringen af effektiviseringsprogrammet og yderligere igangsætte en række taktiske tiltag, som skal sikre, at vi når vores udmeldte forventninger for regnskabsåret 2019/20.”