Kvartalsregnskab: Resultat påvirket af valutamodvind og høje råvarepriser

Flügger group A/S leverer i første kvartal af det forskudte regnskabsår 2018/19 en omsætning på niveau med samme periode sidste år og et fald i indtjeningen på 25%. Koncernen oplever vækst på det danske og polske marked, men det samlede resultat påvirkes af tilbagegang på de svenske, islandske og kinesiske markeder, stigende råvarepriser og negativ valutapåvirkning.

Flügger leverer en nettoomsætning på 538 mio. DKK kontra 539 mio. DKK i første kvartal af regnskabsåret sammenlignet med samme periode sidste år, svarende til en omsætning på niveau med sidste år. Renset for den negative valutaeffekt stiger omsætningen med 2,4%.

Koncernens indtjening i første kvartal falder med 25%, og ender således på 61 mio. DKK kontra 82 mio. DKK i samme periode sidste år. Faldet i indtjeningen skyldes primært, at det ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes at overføre de store prisstigninger, vi oplever på flere af vores vigtigste råvarer, til vores salgspriser. 

I Danmark (inkl. Island, Grønland og Færøerne) stiger omsætningen med 4% sammenlignet med samme periode sidste år, til trods for at omsætningen i Island falder med 17% - primært på grund af et særdeles dårligt sommervejr, der har gjort forholdene for udvendigt malerarbejde ugunstige. 

På det svenske marked har Flügger været udfordret og oplever et fald i omsætningen på 7%, svarende til et fald på 1% i lokal valuta. Den negative udvikling skyldes blandt andet et fald i salget af private label produkter (segment 2) til byggemarkeder og øvrige fritstående forhandlere. 

I Norge er omsætningen på niveau med året før.

I Polen stiger omsætningen med 12%, mens salget til andre lande, herunder Eksport og Kina, falder med 11%. Flügger har i perioden haft leveringsudfordringer til Kina, som dog er stabiliseret nu, og vi øger vores fokus på at skabe et skalerbart sortiment, der passer bedst muligt til afsætningsforholdene på dette marked. 

Flügger fastholder forventningerne til regnskabsåret 2018/19, dvs. en udvikling i nettoomsætning på 0-2% og et primært driftsresultat svarende til en EBIT-margin på 3-4%. 

Jimmi Mortensen, CEO i Flügger A/S, udtaler: 

”Branchen for bygningsmaling og tilbehør på det nordiske marked er præget af overkapacitet og tiltagende konsolidering, hvilket påvirker Flügger såvel som andre aktører i branchen. Vi intensiverer derfor vores igangværende konsolidering af egne butikker og fokuserer på øget tilgængelighed, både i forhold til beliggenhed, sortiment og services. 

Vi fokuserer desuden intensivt på løbende tilpasning af vores prisstruktur, så den afspejler de markant øgede omkostninger til råvarer og transport, som påvirker vores indtjening. Vi fortsætter med at følge strategien, og accelererer eksekveringen for bl.a. at frigøre ressourcer til investering i organiske og akkvisitativ vækstfremmende tiltag.”

Hent rapport