Flügger Norway AS er Miljøfyrtårn-certificeret

I midten af december 2019 fik Flügger Norway AS sine to første Miljøfyrtårn-certificeringer. Miljøfyrtårn er Norges mest brugte certifikat for virksomheder, der ønsker at dokumentere deres miljøindsats og udvise samfundsansvar.

"Vi er meget glade for og stolte over, at Flügger Norway AS er blevet Miljøfyrtårn-certificeret, og for os er det et kvalitetsstempel, der viser, at vi som virksomhed er på rette vej, når det gælder bæredygtighed," fortæller Rolf Gjølberg. "Vi evaluerer løbende, hvordan vi kan forbedre vores eget og vores produkters miljøaftryk og arbejder specifikt med at opstille mål inden for bæredygtighed," fortsætter han.

Flüggers rejse mod større bæredygtighed startede allerede i 1970'erne, da Flügger byggede en ny fabrik i Kolding, hvor der kun produceres miljøvenlig, vandig maling. I 2005 blev produktionen i både Danmark og Sverige ISO 14001-certificeret, og i 2011 fulgte certificeringen af vores tapetproduktion i Polen. Derudover har Flügger i 2019 påbegyndt moderniseringen af sin produktion for at imødekomme markedets stigende efterspørgsel efter miljørigtige produkter samt stadig strengere lovgivningsmæssige krav.

"Flügger er stolt af at være der for vores kunder i store dele af Norge. Som virksomhed ønsker vi at udvise samfundsansvar, og derfor var det vigtigt for os at starte certificeringen i henhold til hovedkontormodellen," fortæller Rolf stolt. "Denne model indebærer stærkere forankring i selskabsledelsen og certificering af de øvrige butikker under hovedkontoret," fortæller han.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheder, der ønsker at dokumentere deres miljøindsats. Ordningen har til hensigt at øge miljøpræstationen i små og mellemstore virksomheder samt i offentlige virksomheder. Virksomheder, der opfylder fastlagte branchekriterier, kan blive certificeret som miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er godkendt i både i Norge og EU og sidestilles blandt andet med ISO 14001 og EMAS som miljødokumentation.

Certifikatet er godkendt af myndighederne i forbindelse med offentlige indkøb, og over 6.000 virksomheder i Norge er Miljøfyrtårn-certificerede.