Flügger vil bygge nyt sandspartelanlæg i Grönkullen, Bollebygd

Malingkoncernen Flügger etablerer et nyt sandspartelanlæg i forbindelse med det nuværende lager i Grönkullen, Bollebygd. Samtidig sættes dele af koncernens mere end 200.000 kvm. store grund til salg.

I løbet af foråret 2019 vil Flügger tage det første spadestik til etableringen af et nyt og moderne anlæg til produktion af sandspartel. Det nye anlæg bygges i forbindelse med det det eksisterende lager i Grönkullen, Bollebygd. Udover at udvide produktionskapaciteten markant og modernisere anlægget betydeligt medfører det desuden at fremstillingsprocessen rationaliseres, da transporten fra det nuværende anlæg og til lageret skæres bort.

”Efterspørgslen efter spartel er fortsat stigende, og vi har derfor et behov for øget produktionskapacitet. Samtidig har vi stort knowhow og viden indenfor produktion af sandspartel i Bollebygd, som vi naturligvis ønsker at bringe i spil i forbindelse med udvidelsen,” siger David Wendell, Plant Manager på Flügger fabrikken i Bollebygd.

Flügger ejer i dag flere matrikler i området omkring Bollebygd med et samlet areal på mere end 200.000 kvm. Flügger har tidligere fået tilladelse til at bebygge arealet omkring centrallageret yderligere, hvilket nu vil tages i anvendelse. Samtidig frasælger vi dele af vores andre matrikler, da vi ikke forventer at skulle benytte disse i fremtiden.

Processen omkring etableringen af det nye sandspartelanlæg forventes påbegyndt i løbet af sommeren 2019, og anlægget ventes færdiggjort inden udløbet af finansåret 2020/21. 

I tillæg til udvidelsen af sandspartelanlægget planlægger Flügger at outsource produktionen af terpentinbaserede produkter, så koncernen fremover udelukkende producerer vandbaserede produkter. Det betyder, at produktionen af solventbaserede produkter og husholdningskemi, som i dag produceres i Bollebygd, lukkes ned og outsources.

”Terpentinbaserede produkter udgør i dag en meget lille del af den samlede produktion i Flügger, og vores ambition er på sigt helt at stoppe salget af solvente produkter”, fortæller Michael Larsen, Chief Operations Officer i Flügger. ”Vores kunder efterspørger i dag primært vandbaserede produkter, og fokus på miljøet er stigende. Vores opmærksomhed vil derfor være rettet mod at udvikle og producere produkter, der er så skånsomme for miljøet som muligt. Vi har med udgangspunkt i dette besluttet at outsource alle solvente produkter produceret i Bollebygd over de kommende to år.

Outsourcingen af produktionen af solvente produkter i Bollebygd forventes at påvirke et mindre antal stillinger, som Flügger dog i videst muligt omfang vil omplacere internt.

Flüggers fabrik i Bollebygd, Sverige