Flügger A/S tilbyder aktieprogram til direktion samt udvidet optionsprogram til CEO Jimmi Mortensen

Flüggers direktion tilbydes aktier i virksomheden med en binding på tre år. Samtidig tildeles CEO Jimmi Mortensen 25.000 aktieoptioner, der kan udnyttes under forudsætning af, at Flügger ved udgangen af finansåret 2020/21 har nået specifikke omsætnings- og indtjeningsmål.

Bestyrelsen samt Flügger-koncernens hovedaktionær Ulf Schnack har gennem længere tid ønsket at tilbyde aktieprogrammer til ledende medarbejdere i koncernen, og Flügger A/S har derfor gennem en årrække opkøbt egne aktier blandt andet til dette formål. 

Direktion tilbydes aktieprogram

Direktionen tildeles aktier baseret på den enkelte leders anciennitet og lønniveau. Aktierne er bundet i tre år. Tildelingen fordeles således: 

Titel Antal/stk
Chief Operations Officer    600
Chief Financial Officer  600


CEO Jimmi Mortensen tilbydes udvidet optionsprogram

Bestyrelsen samt hovedaktionær Ulf Schnack har desuden besluttet at tildele CEO Jimmi Mortensen i alt 25.000 aktieoptioner til en udnyttelseskurs på 300 DKK, der kan udnyttes forudsat, at koncernen ved udgangen af finansåret 2020/21 har nået specifikke omsætnings- og indtjeningsmål. Aktieoptionerne er uden binding. 

Carl Trock, bestyrelsesformand i Flügger A/S, udtaler:
- I bestyrelsen er vi rigtig glade for nu at kunne udvide aktieprogrammet til også at inkludere direktionen i Flügger A/S. Incitamentsprogrammerne er en anerkendelse af ledelsens indsats, men som det ligger i ordet, er det naturligvis også et incitament for ledelsen til at engagere sig i Flügger på den lange bane og til at skabe effektivitet og profitabel vækst i koncernen i de kommende år.