Årsresultat 2017/18: Stigning i indtjening trods vigende omsætning

Trods et mindre fald i omsætningen på 2 %, svarende til en omsætning på 1.818 mio. DKK mod 1.849 mio. DKK sidste år, steg EBIT med 32 % til 58 mio. DKK. I 2018/19 forventer Flügger at levere en udvikling i omsætningen på 0-2 % og en EBIT-margin på 3-4 %.

EBIT blev på 58 mio. DKK mod 44 mio. DKK året før, dvs. en EBIT-margin på 3,2 %. Fremgangen i indtjeningen kan tilskrives koncernens strategi med fokus på reduktion af omkostninger og øget effektivitet. Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 var en omsætning på niveau med 2016/17 og en EBIT-margin på 2-3 %. 

Salget blev 1.818 mio. DKK mod 1.849 mio. DKK året før. Opgjort i lokalvaluta var koncernomsætningen stort set på niveau med det foregående år. Udviklingen i omsætningen har været påvirket af flere udfordringer. Dårligt vejr i sommeren 2017 og i foråret 2018 reducerede efterspørgslen på det skandinaviske marked, hvilket har medført et markant fald i efterspørgsel efter udendørsprodukter, primært til private kunder.

Branchen har desuden været påvirket af stigende råvarepriser, som koncernen har haft udfordringer med at bringe videre til kunderne på kort sigt. 

Inden for salg til koncernens skandinaviske marked har Flügger A/S oplevet et fald i omsætningen på -1 % i Danmark, -6 % i Sverige og –4 % i Norge. Nettoomsætningen i Sverige og Norge er blandt andet påvirket af en negativ kursudvikling i den svenske og norske valuta. 

Salg til andre lande, herunder Polen, Kina og Eksport har i lighed med foregående år udvist en positiv salgsudvikling (10%), i særdeleshed foranlediget af pæn vækst på det polske marked. 

Jimmi Mortensen, CEO i Flügger A/S, udtaler: 

- I løbet af regnskabsåret 2017/18 har vi forankret vores strategi og kan begynde at se effekten de strategiske initiativer. Vi accelererer eksekveringen yderligere i 2018/19 og arbejder målrettet med initiativer, der skal sænke vores omkostninger uden at reducere omsætningen. Vi fokuserer på øget effektivitet samt at reducere kompleksiteten i vores værdikæde, sortiment og butiksnet. Vi fastholder vores ambition for 2020/21 om en omsætning på 2 mia. DKK, og forventer en EBIT-margin på 6-8 %.