Delårsrapport 1. halvår 2022/23

Flüggers indtjening på de vesteuropæiske markeder har i perioden været hårdt ramt af samfundsøkonomisk afmatning og høje priser på råvarer, energi og transport.

De østeuropæiske markeder var påvirket af krigen i Ukraine, men havde i første halvår stigende indtjening som følge af valutaudviklingen. Der er betydelig usikkerhed om fremtiden på disse markeder, herunder værdiansættelsen af Flüggers aktiver.

Omsætningen i 1. halvår 2022/23 blev 1.433 mio. DKK mod 1.393 mio. DKK i samme periode året før, svarende til en stigning på 3%. I lokale valutaer steg omsætningen med 1%, mens valutakurser påvirkede regnskabet positivt med 2%. Volumen faldt ca. 4% i perioden, men blev kompenseret af prisstigninger.

Marginen forventes i bedring mod slutningen af regnskabsåret, hvor råvarepriserne ventes at have fundet et mere naturligt leje. Samlet set forventes stigningerne i omkostningerne at udgøre 260 mio. DKK for 2021/2022 og 2022/2023, heraf ca. 120 mio. DKK for indeværende regnskabsår.

Driftsindtjeningen (EBIT) lå i 1. halvår på 118 mio. DKK, 73 mio. DKK lavere end året før. For året forventes driftsindtjeningen i intervallet 50-80 mio. DKK, mens omsætningen forventes i intervallet 2.500-2.700 mio. DKK.

CEO Sune Schnack udtaler:

”Aktiviteterne er præget af en tiltagende samfundsøkonomisk afmatning. Konsumenterne er blevet mere tilbageholdende, og hos de professionelle malere er konkurrencen blevet mere intens.

I en tid med en skærpet konkurrencesituation har vi endnu større fokus på vores kunder. Samtidig bruger vi lejligheden til at optimere vores strukturer, forretningsgange og sortiment, så vi kan bidrage med endnu mere attraktive produkter og serviceløsninger.”

Der henvises til delårsrapporten.

Med venlig hilsen

Flügger group A/S

 

For yderligere information, kontakt:

Casper Paggio Hansson Felt

Tlf. +45 27 53 28 99

Mail: cafel@flugger.com