Delårsrapport 1. kvartal 2022/23

Omsætningen i 1. kvartal 2022/23 faldt med 1% sammenlignet med samme periode sidste år. Koncernen oplevede et mindre salg til konsumenter på tværs af markeder og segmenter. En bred tendens, som ser ud til at have rettet sig igen efter kvartalets afslutning. Salget til de professionelle malere var på niveau med året før.

EBIT lå i 1. kvartal på 70 mio. DKK. Resultatet blev negativt påvirket af stigende omkostninger, som det ikke fuldt ud har været muligt at videreføre til salgspriserne.

Et frasalg af selskaberne i Rusland og Belarus ønskes stadig gennemført, men forventes ikke afsluttet inden for de kommende 12 måneder. Det skyldes, at et salg af selskaberne på nuværende tidspunkt er forhindret grundet EU-sanktioner og et nyt russisk dekret på området. Derfor indgår Rusland og Belarus nu i regnskabet under fortsættende aktiviteter.

EBIT formodes i dette regnskabsår at være under pres fra stigende omkostninger til råvarer, energi og transport m.m. samt faldende aktivitet. Denne stigning i omkostningerne har været svær at overføre i salgspriserne og forventes at påvirke marginen negativt endnu et par kvartaler.

CEO Sune Schnack udtaler:

”Gennem første kvartal har vi været påvirket af faldende efterspørgsel fra konsumenter på tværs af segmenter. Vi er desuden ramt af stigende omkostninger til råvarer, transport og energi. De usædvanlig store omkostningsstigninger har ikke været mulige at overføre til salgspriserne og forventes at påvirke marginen negativt et par kvartaler endnu. Som en del af vores langsigtede strategi og digitaliseringsinitiativer bød kvartalet på en lancering af bl.a. en helt ny platform og hjemmeside til flugger.dk. I de kommende kvartaler vil vi løbende udvikle yderligere på platformen samt udrulle den på andre markeder.”Hent rapport