Delårsrapport 1.-3. kvartal 2022/23

Indtjeningen på de vesteuropæiske markeder har i perioden været negativt ramt af aftagende volumener kombineret med ekstraordinære høje priser på råvarer, energi og transport. Råvarepriserne formodes dog at have toppet i november 2022.

De østeuropæiske markeder er fortsat påvirkede af krigen i Ukraine, men som følge af valutaudvikling og højere salgspriser var indtjeningen stigende i 1.-3. kvartal. Der er fortsat betydelig usikkerhed om fremtiden på disse markeder.

Flüggers omsætning i regnskabsårets første 9 måneder var 2% højere end samme periode året før til trods for volumenfald. Dette er et resultat af stigende salgspriser samt vækst i Østeuropa.

Marginen forventes fortsat i bedring mod slutningen af regnskabsåret. Her forventes råvarepriserne at have stabiliseret sig, samtidigt med at stigninger i salgspriserne begynder at slå igennem.

Driftsindtjeningen (EBIT) blev 49 mio. DKK for årets første 9 måneder, hvilket er 103 mio. DKK lavere end året før. Forventningerne til året er uændrede. Driftsindtjeningen forventes i intervallet 50-80 mio. DKK, mens omsætningen forventes i intervallet 2.500-2.700 mio. DKK.

CEO Sune Schnack udtaler:

”Vi har et godt momentum blandt de professionelle, hvorimod salget til konsumenterne er vigende. Konkurrencen er blevet mere intens, men vi ser, at vores vedholdende kundefokus har en effekt i markedet.

Vores egne analyser indikerer samtidig, at indtjeningen ramte bunden i november 2022, hvorfor vi forventer en langsom bedring i det kommende regnskabsår.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke vores medarbejdere, kunder og aktionærer for samarbejdet og indsatsen i det seneste kvartal.”

Der henvises til vedhæftede delårsrapport.

Med venlig hilsen

Flügger group A/S

Download selskabsmeddelelse.pdf

Delårsrapport 2022-23 Q3.pdf

 

For yderligere information, kontakt:

Casper Paggio Hansson Felt

Tlf. +45 27 53 28 99

Mail: cafel@flugger.com