Årsresultat 2018/19: 3% vækst i lokal valuta, solid fremgang i operationel EBIT

Flügger group A/S leverer en vækst i nettoomsætning på 3% i lokal valuta. I danske kroner er omsætningen 1.824 mio. DKK mod 1.818 mio. DKK sidste år. EBIT lander på 41 mio. DKK, svarende til en EBIT-margin på 2,2%. I 2019/20 forventer Flügger en flad udvikling i omsætningen og en EBIT-margin på 4%.

EBIT blev på 41 mio. DKK mod 58 mio. DKK året før, dvs. en EBIT-margin på 2,2 %. Nedgangen i indtjeningen tilskrives engangsomkostninger på i alt 25 mio. DKK, herunder 10 mio. DKK i omkostninger til tvisten mellem Flügger og Datacon, samt cirka 15 mio. DKK til iværksat effektiviseringsprogram. Forventningerne til EBIT-marginen for regnskabsåret 2018/19 blev medio maj 2019 nedjusteret fra 3-4% til 2,2%-2,4% som følge af afgørelsen i retssagen mod Datacon. Udviklingen i omsætningen var i overensstemmelse med forventninger, der blev angivet i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten 2017/18.

Til trods for at regnskabsåret har budt på markedsmæssige udfordringer, fortsat høje råvarepriser og kamp om markedsandele, viste 4. kvartal pæn fremgang i salget på 6% målt i lokal valuta. Derudover viste den operationelle indtjening en solid fremgang: reguleret for engangsomkostninger på i alt cirka 13 mio. DKK, var indtjeningen 23 mio. DKK højere end året før. Det viser, at effektiviseringsprogrammet, der blev igangsat i efteråret 2018, begynder at have effekt. Fremgangen i den underliggende indtjening forventes at fortsætte i det kommende regnskabsår, dog fortsat påvirket af restruktureringsomkostninger til optimering af vores butiksnet, sortiment samt organisationstilpasninger.

Inden for salg til koncernens skandinaviske marked har Flügger oplevet en udvikling i omsætningen i lokal valuta på 2% i Danmark*, 0% i Sverige, 2% i Norge og 16% i Polen. Omsætningen i Sverige har været påvirket af en negativ kursudvikling i den svenske valuta, kombineret med en reduktion i antallet af butikker.

Salg til Kina og Eksport har udvist positive takter med en vækst i omsætningen på 5% i lokal valuta.

Jimmi Mortensen, CEO i Flügger group A/S, udtaler:

- Regnskabsåret 2018/19 har været udfordrende på flere fronter, men har samtidig budt på fremgang inden for en række strategiske initiativer, og vi ser pæne resultater specielt i 4. kvartal. Vi begynder desuden at se effekten af effektiviseringsprogrammet, som vi lancerede i efteråret 2018, hvor formålet er at nedbringe variable og faste omkostninger. Igen i år har vi lukket cirka 5% af vores
egne butikker på tværs af vores hovedmarkeder. Samtidig har vi udvidet og forbedret udvalgte eksisterende butikker og åbnet butikker på nye og bedre lokationer, og vi fortsætter denne udvikling de kommende år.

Markedet for bygningsmaling i Norden har gennem flere år været stagnerende, og der er hård kamp om markedsandele. Vores ambition er, at manifestere Flügger endnu mere solidt i Skandinavien, og som led i dette vurderer vi derfor mulighederne for opkøb på vores eksisterende markeder.

Vi fastholder vores ambition for 2020/21 om en omsætning på 2 mia. DKK, og forventer en EBIT-margin på mindst 6%.


* Inkl. Island, Grønland og Færøerne