Delårsrapport 1.-3. kvartal 2019/20: Stærk fremgang i indtjeningen, omsætning på niveau med samme periode året før

Flügger group A/S leverer i 1.-3-. kvartal af det forskudte regnskabsår 2019/20 en omsætning på 1.373 mio. DKK, på niveau med samme periode året før. Indtjeningen tæt på fordobles i samme periode fra 30 mio. DKK året før til 58 mio. DKK.

I Danmark (inkl. Island, Grønland og Færøerne) falder omsætningen med 2% sammenlignet med samme periode året før. Omsætningen i Sverige falder med 4%, mens omsætningen i Norge falder med 9%. Den vigende omsætning i Skandinavien skyldes blandt andet et lavere salg af udendørsprodukter i regnskabsårets første to kvartaler.

I Polen stiger omsætningen med 23%, mens salget til andre lande, herunder Eksport og Kina, stiger med 6%. Omsætningen i Polen var, udover et pænt salg fra koncernens eksisterende aktiviteter, positivt påvirket af opkøbet af malingproducenten Unicell Poland Sp. z o.o. ultimo november 2019. 

Forbedringen i indtjeningen skyldes fortsat effekten af initiativerne i koncernens effektiviseringsprogram, der nu går ind i den afsluttende fase. Ved endt implementering i 2020/21 forventes initiativerne i programmet at reducere virksomhedens samlede omkostninger med +60 mio. DKK.  

Jimmi Mortensen, CEO, udtaler: 

”I årets første ni måneder leverer vi tæt på en fordobling af vores indtjening, som stiger fra 30 mio. DKK til 58 mio. DKK, og vi fastholder omsætningen på niveau med samme periode året før. Det tilfredsstillende resultat er et udtryk for, at vores fokus på at nedbringe omkostninger gennem effektiviseringsprogrammet virker.
Siden lanceringen af programmet har vi stabiliseret vores forretning, skabt et profitabelt butiksnet og styrket vores finansielle beredskab. Vi har lanceret digitale og tidsbesparende løsninger til de professionelle malere, herunder nethandel, direkte leverancer, proff-centre, online bestilling etc., som på sigt vil blive en større del af vores forretning. 

Vi går ind i den afsluttende fase af effektiviseringsprogrammet, og fortsætter med at styrke vores franchisenetværk i Norden ved at konvertere udvalgte egne butikker til franchise samt etablere nye. Væksten udenfor Norden vil primært komme fra blandingsvækst i Øst- & Centraleuropa, og vi fortsætter med aktivt at evaluere disse markeder for mulige opkøbsemner med et godt strategisk match til Flügger.

Den aktuelle markedssituation er i høj grad påvirket af COVID-19 og regeringers tiltag i forsøget på at inddæmme og afbøde pandemien. Flügger har ikke været påvirket af effekterne af COVID-19 i det aflagte 3. kvartal, da den midlertidige lukning af vores butikker i Kina først blev effektueret i februar. Vi er dog akut bevidste om, at situationen udvikler sig dag for dag for både befolkning og virksomheder, og at COVID-19 kommer til at indvirke på resten af regnskabsåret. Vores butiksnet, produktion og administration kan risikere delvis eller hel nedlukning, som følge af væsentlig sygdom blandt medarbejdere eller lovgivningsmæssige tiltag. Vi ser os ikke i stand til på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af de langsigtede påvirkninger af vores forretning, men følger udviklingen tæt.”