Flügger opjusterer forventninger til både top- og bundlinje for tredje gang

Efter et rekordresultat i 1. kvartal af det forskudte regnskabsår og fortsat vækst de seneste måneder opjusterer Flügger nu for tredje gang forventningerne til både omsætning og indtjening i regnskabsåret 2020/21.

Siden offentliggørelsen af et historisk stærkt første kvartal den 22. september 2020, hvor Flügger leverede sit hidtil bedste resultat på både top- og bundlinje, opjusterer koncernen nu for tredje gang forventningerne til indeværende regnskabsår.

Det seneste halve år har budt på markant øget kundetrafik – og salg i koncernens butikker, særligt drevet af øget salg til private forbrugere, der i stigende grad har igangsat renoveringsprojekter under COVID-19-pandemien. Derudover afspejler effekten af tidligere gennemførte effektiviseringer sig positivt på indtjeningen. Flügger forventede en afmatning i salget til private såvel som professionelle kunder i den resterende del af regnskabsåret. Denne forventning har vist sig ikke at holde stik.

Som konsekvens af den fortsatte positive udvikling hæver Flügger derfor forventningerne til driftsresultatet EBIT fra senest 160-180 mio. DKK til nu 200-215 mio. DKK, og øger forventningerne til nettoomsætningen fra +2 mia. DKK til niveauet 2.050-2.080 mio. DKK.

Forventninger til året 2020/21
Oprindelig
6. august 2020 opjustering
7. oktober 2020 opjustering
12. november 2020 opjustering
Nettoomsætning ~ 2 mia. DKK + 2 mia. DKK + 2 mia. DKK 2.050 – 2.080 mio. DKK
Driftsresultat EBIT ~ 120 mio. DKK 130-150 mio. DKK 160-180 mio. DKK 200-215 mio. DKK
EBIT-margin ~ 6% ~ 7% ~ 8-9% ~ 10%

Jimmi Mortensen, administrerende direktør, udtaler:

”COVID-19 har siden marts skabt stor usikkerhed og udfordret os på, i hvilken grad pandemien ville påvirke vores forretning på kort og længere sigt. Som en afledt effekt af COVID-19 steg renoveringslysten hos vores kunder betydeligt det forgangne halve år, og vi har oplevet markant øget trafik i vores butikker. Det affødte en historisk høj omsætning og indtjening og heraf følgende opjusteringer i august og oktober 2020 .

Efter en stærk højsæson forventede vi en vis afmatning både inden for salg til private og professionelle. Samtidig vurderede vi, at der var risiko for, at en opblusning af pandemien kunne medføre restriktioner og evt. lukning af detailhandlen. Vi kan nu konstatere, at vores salg fortsat ligger højt, og på nuværende tidspunkt forventer vi ikke længere en markant afmatning i indeværende regnskabsår. Derfor opjusterer vi for tredje gang forventningerne til regnskabsåret 2020/21 både på indtjenings- og omsætningsniveau.”

Langsigtede forventninger fastholdes

Flügger fastholder forventningen om senest i 2023/24 at runde en omsætning på mere end 2,5 mia. DKK og en EBIT-margin på 8%.