Flügger A/S tilbyder CEO Jimmi Mortensen et flerårigt aktieprogram

Flüggers topchef, Jimmi Mortensen, tildeles 2723 aktieoptioner, der kan udnyttes under forudsætning af, at koncernen ved udgangen af finansåret 2020/21 har nået specifikke omsætnings- og indtjeningsmål

Bestyrelsen samt Flügger-koncernens hovedaktionær Ulf Schnack har besluttet at tildele CEO Jimmi Mortensen i alt 2723 aktieoptioner, der kan udnyttes, forudsat at koncernen ved udgangen af finansåret 2020/21 har nået specifikke omsætnings- og indtjeningsmål. Aktieoptionerne kan udnyttes efter offentliggørelsen af den bestyrelsesgodkendte årsrapport for finansåret 2020/21.

Carl Trock, bestyrelsesformand i Flügger A/S, udtaler:
- Incitamentsprogrammet er bestyrelsens og hovedaktionærens anerkendelse af Jimmi Mortensens store indsats i koncernen samt et udtryk for, at vi tror på, at vi med ham i spidsen for organisationen er i stand til at øge omsætningen og forbedre indtjeningen samt aktiekursen yderligere. Flügger har gennem en årrække arbejdet målrettet på at styrke de grundlæggende forretningsprocesser og står i dag stærkere i forhold til at søsætte de nødvendige tiltag, der skal forbedre effektiviteten og understøtte den fremtidige vækst.

Flügger har gennem en årrække opkøbt egne aktier blandt andet med det formål at kunne benytte og tilbyde aktier fra egen beholdning til aktieoptionsprogrammer. Flügger råder pt over 4% egne aktier. Bestyrelsens langsigtede planer er at udvide aktieoptionsprogrammer til yderligere medarbejdere i koncernen.