CEO Peter Røpke fratræder

Peter Røpke fratræder stillingen som CEO i Flügger A/S.

Peter Røpke har valgt at fratræde stillingen som CEO i Flügger med henblik på at påtage sig en lignende opgave i en anden virksomhed. Det præcise tidspunkt for fratrædelsen er endnu ikke aftalt, men bliver senest ultimo november 2016. 

Flügger takker Peter for den indsats, han har ydet i de ca. 2½ år, han har været med i koncernen. Vi ønsker Peter held og lykke i det nye job. 

Flügger indleder straks søgningen efter en afløser.