Flügger group A/S samler skandinavisk produktion af maling i Danmark

Flügger moderniserer og sammenlægger koncernens produktionsanlæg. Som led i dette vil den svenske produktion af vandbaseret maling fra 2022 være fuldt flyttet til Kolding, og produktionen af maling i Bollebygd, Sverige, lukkes derfor gradvist. I alt nedlægges 44 stillinger i Sverige – svarende til cirka 10% af vores samlede medarbejderstab i Sverige. Flügger beskæftiger i alt knap 1500 medarbejdere globalt.

Moderniseringen og sammenlægningen af produktionen sker for at imødekomme kundernes stigende efterspørgsel på mere miljørigtige produkter samt øgede regulatoriske krav. Flügger forventer, at produktionen af maling vil være 100% vandbaseret i løbet af 2020.

”Vi investerer 200 millioner DKK i vores produktion, så vi i højere grad er fremtidssikrede, samtidig med at vi samler vores produktion af maling i Skandinavien på ét anlæg. Vi er naturligvis kede af de konsekvenser, beslutningen får for de berørte medarbejdere,” siger Jimmi Mortensen, CEO i Flügger group A/S. Moderniseringen af fabrikken i Kolding er påbegyndt, og den endelige ombygning forventes færdig i løbet af 2021. 

Ovenstående kommer i forlængelse af den planlagte nedlukning af vores kinesiske produktion, som blev omtalt i koncernens årsrapport 2018/19.

Nyt spartelanlæg i Sverige 

Som tidligere kommunikeret tog Flügger i sommeren 2019 det første spadestik til et nyt spartelanlæg. Anlægget etableres i tilknytning til det eksisterende lager i Sverige og skal imødekomme den fortsat stigende efterspørgsel på spartel. Anlægget ventes at stå færdigt i løbet af 2021. 

”Efterspørgslen efter spartel er fortsat stigende, og vi har behov for øget produktionskapacitet, og derfor investerer vi cirka 70 mio. DKK af de i alt 200 mio. DKK i et nyt spartelanlæg i Sverige. Samtidig har vi stort knowhow og viden indenfor produktion af spartel på vores fabrik i Sverige, og derfor er det et naturligt valg for os at beholde produktionen af dette i Sverige,” siger Jimmi Mortensen.

Initiativet påvirker ikke koncernens tidligere udmeldte forventninger.

Med venlig hilsen
/Direktionen, Flügger group A/S

Flüggers fabrik i Kolding